Zhou, L., Wang, K., Sun, H., Zhao, S., Chen, X., Qian, D., Mao, H., & Zhao, J. (2019). Novel Graphene Biosensor Based on the Functionalization of Multifunctional Nano-bovine Serum Albumin for the Highly Sensitive Detection of Cancer Biomarkers. Nano-Micro Letters, 11, 20. https://doi.org/10.1007/s40820-019-0250-8