Huang, Taoqing, Xinyu Zhang, Tian Wang, Honggang Zhang, Yongwei Li, Hua Bao, Min Chen, and Limin Wu. 2022. “Self-Modifying Nanointerface Driving Ultrahigh Bidirectional Thermal Conductivity Boron Nitride-Based Composite Flexible Films”. Nano-Micro Letters 15 (December):2. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00972-9.