Published: Oct 1, 2012

Titania Nanostructures for Dye-sensitized Solar Cells

Dec 30, 2012
253-266
M. Malekshahi Byranvand, A. Nemati Kharat, M. H. Bazargan

Electrophoretic Carbon Nanotube Field Emission Layer for Plasma Display Panels

Dec 6, 2012
247-252
Qifa Liu, Zhuoqing Yang, Yan Wang, Guifu Ding

Ordered SrTiO3 Nanoripples Induced by Focused Ion Beam

Dec 10, 2012
243-246
Jiang Wu, Gang Chen, Zhaoquan Zeng, Shibin Li, Xingliang Xu, Zhiming M. Wang, Gregory J. Salamo

Shell-driven Fine Structure Transition of Core Materials in Co@Au Core-shell Nanoparticles

Dec 6, 2012
235-242
Yujun Song, Yinghui Wang, Shaoxia Ji, Jie Ding

Contact Mechanism of the Ag-doped Trimolybdate Nanowire as An Antimicrobial Agent

Nov 30, 2012
228-234
Yujie Jiang, Jian Gang, Sheng-Yong Xu

Nanobiocomposite Electrochemical Biosensor Utilizing Synergic Action of Neutral Red Functionalized Carbon Nanotubes

Nov 10, 2012
220-227
D. R. Shobha Jeykumari, R. Kalaivani, S. Sriman Narayanan

Assembling SnO Nanosheets into Microhydrangeas: Gas Phase Synthesis and Their Optical Property

Nov 10, 2012
215-219
Zhenglin Zhang, Jing Wang, Zhou Yu, Fengyu Qu, Xiang Wu

Controlling the Properties of Solvent-free Fe3O4 Nanofluids by Corona Structure

Nov 10, 2012
208-214
Yumo Tan, Yaping Zheng, Nan Wang, Aibo Zhang

Enhanced Current Transportation in Siliconriched Nitride (SRN)/Silicon-riched Oxide (SRO) Multilayer Nanostructure

Nov 10, 2012
202-207
Yeliao Tao, Jun Zheng, Yuhua Zuo, Chunlai Xue, Buwen Cheng, Qiming Wang

The Influence of Morphology on Photo-catalytic Activity and Optical Properties of Nanocrystalline ZnO Powder

Nov 10, 2012
197-201
Javad Moghaddam, Sara Mollaesmail, Saeed Karimi