Vol. 15 (2023)

ISSN Online : 2150-5551

ISSN Print : 2311-6706

Publisher
Shanghai Jiao Tong University

About Journal

ISSN 2311-6706 e-ISSN 2150-5551 CN 31-2103/TB
Editor-in-Chief

Professor Yafei Zhang, Shanghai Jiaotong University, China
Co-Editors
Yoshinori Ando, Meijo University, Japan
Zhiming M. Wang, University of Electronic Science and Technology of China, China

Call for papers
We invite authors to submit original manuscripts, letters, communication and review articles through online submission or submission@nmlett.org. We encourage the online submission first.
Journal Sponsors


Articles

Reviews

Jan 20, 2023
40
Amjid Rafique, Isabel Ferreira, Ghulam Abbas, Ana Catarina Baptista
Jan 18, 2023
39
Changlong Hao, Gaoyang Wang, Chen Chen, Jun Xu, Chuanlai Xu, Hua Kuang, Liguang Xu
Jan 18, 2023
38
Zimeng Ye, Chao Tan, Xiaolei Huang, Yi Ouyang, Lei Yang, Zegao Wang, Mingdong Dong
Jan 11, 2023
35
Fanghua Li, Yiwei Li, K. S. Novoselov, Feng Liang, Jiashen Meng, Shih‑Hsin Ho, Tong Zhao, Hui Zhou, Awais Ahmad, Yinlong Zhu, Liangxing Hu, Dongxiao Ji, Litao Jia, Rui Liu, Seeram Ramakrishna, Xingcai Zhang
Dec 29, 2022
20
Yuhong Zheng, He Zhao, Yuepeng Cai, Beatriz Jurado‑Sánchez, Renfeng Dong
Dec 29, 2022
19
Jinyu Zhao, Jie Lian, Zhenxin Zhao, Xiaomin Wang, Jiujun Zhang
Dec 29, 2022
16
Chien‑Yu Huang, Hanchen Li, Ye Wu, Chun‑Ho Lin, Xinwei Guan, Long Hu, Jiyun Kim, Xiaoming Zhu, Haibo Zeng, Tom Wu
Dec 20, 2022
14
Xiaole Cao, Yao Xiong, Jia Sun, Xiaoyin Xie, Qijun Sun, Zhong Lin Wang
Dec 6, 2022
6
Tianjie Xu, Yuhua Wang, Zuzhao Xiong, Yitong Wang, Yujin Zhou, Xifei Li
Dec 4, 2022
4
Zhijie Chen, Sining Yun, Lan Wu, Jiaqi Zhang, Xingdong Shi, Wei Wei, Yiwen Liu, Renji Zheng, Ning Han, Bing‑Jie Ni
More Articles
Apr 28, 2022
Haoran Cheng, Yamin Pan, Xin Wang, Chuntai Liu, Changyu Shen, Dirk W. Schubert, Zhanhu Guo, Xianhu Liu
Aug 18, 2020
Donglin Gan, Tao Shuai, Xiao Wang, Ziqiang Huang, Fuzeng Ren, Liming Fang, Kefeng Wang, Chaoming Xie, Xiong Lu
Jul 22, 2022
Yuyao Lu, Geng Yang, Yajing Shen, Huayong Yang, Kaichen Xu
Jan 4, 2021
Xinyu Lou, Zhichao Chen, Zhonggui He, Mengchi Sun, Jin Sun
Aug 9, 2022
Yi Yang, Tianrui Cui, Ding Li, Shourui Ji, Zhikang Chen, Wancheng Shao, Houfang Liu, Tian‑Ling Ren
Jul 18, 2022
Shuang Bai, Yulu Lan, Shiying Fu, Hongwei Cheng, Zhixiang Lu, Gang Liu
Jun 29, 2022
Bo Zhang, Yiyu Feng, Wei Feng
Sep 1, 2022
Ziwei Cao, Roya Momen, Shusheng Tao, Dengyi Xiong, Zirui Song, Xuhuan Xiao, Wentao Deng, Hongshuai Hou, Sedat Yasar, Sedar Altin, Faith Bulut, Guoqiang Zou, Xiaobo Ji
Mar 30, 2021
Jinlin Yang, Xiaowei Wang, Wenrui Dai, Xu Lian, Xinhang Cui, Weichao Zhang, Kexin Zhang, Ming Lin, Ruqiang Zou, Kian Ping Loh, Quan‑Hong Yang, Wei Chen
Aug 2, 2022
Yuhua Liu, Wei Zhang, Weitao Zheng
Aug 2, 2022
Shaoke Fu, Wencong He, Huiyuan Wu, Chuncai Shan, Yan Du, Gui Li, Ping Wang, Hengyu Guo, Jie Chen, Chenguo Hu
Oct 18, 2021
Guillermo U. Ruiz‑Esparza, Xichi Wang, Xingcai Zhang, Sofia Jimenez‑Vazquez, Liliana Diaz‑Gomez, Anne‑Marie Lavoie, Samson Afewerki, Andres A. Fuentes‑Baldemar, Roberto Parra‑Saldivar, Nan Jiang, Nasim Annabi, Bahram Saleh, Ali K. Yetisen, Amir Sheikhi, Thomas H. Jozefiak, Su Ryon Shin, Nianguo Dong, Ali Khademhosseini
May 3, 2022
Wentao Cao, Zheng Wang, Xiaohao Liu, Zhi Zhou, Yue Zhang, Shisheng He, Daxiang Cui, Feng Chen
Nov 15, 2022
Shen Shen, Jia Yi, Zhongda Sun, Zihao Guo, Tianyiyi He, Liyun Ma, Huimin Li, Jiajia Fu, Chengkuo Lee, Zhong Lin Wang
Feb 14, 2021
Yang Wang, Jing Ren, Chao Ye, Ying Pei, Shengjie Ling
May 4, 2021
Heng Zhang, Dan Liu, Jeng‑Hun Lee, Haomin Chen, Eunyoung Kim, Xi Shen, Qingbin Zheng, Jinglei Yang, Jang‑Kyo Kim
Mar 10, 2016
Jingjing Xu, Zijing Lei, Jingkun Guo, Jie Huang, Wei Wang, Uta Reibetanz, Shengyong Xu
Dec 4, 2022
Bori Shi, Pingyang Wang, Jingyun Feng, Chang Xue, Gaojie Yang, Qingwei Liao, Mengying Zhang, Xingcai Zhang, Weijia Wen, Jinbo Wu
Jul 1, 2022
Ronghui Wu, Sangjin Seo, Liyun Ma, Juyeol Bae, Taesung Kim
Dec 4, 2022
Pan Xue, Yuanhao Chen, Yiyi Xu, Cristian Valenzuela, Xuan Zhang, Hari Krishna Bisoyi, Xiao Yang, Ling Wang, Xinhua Xu, Quan Li

Information

Nano-Micro Letters is a peer-reviewed, international, interdisciplinary and open-access journal that focus on science, experiments, engineering, technologies and applications of nano- or microscale structure and system in physics, chemistry, biology, material science, pharmacy and their expanding interfaces with at least one dimension ranging from a few sub-nanometers to a few hundreds of micrometers. Especially, emphasize the bottom-up approach in the length scale from nano to micro since the key for nanotechnology to reach industrial applications is to assemble, to modify, and to control nanostructure in micro scale. The aim is to provide a publishing platform crossing the boundaries, from nano to micro, and from science to technologies.

The journal is owned by Shanghai Jiao Tong University which covers the publishing costs so authors do not need to pay an article-processing charge.

We accept these Article types listed below
- Papers. Reports of original research work; not normally more than 8500 words (10 journal pages). Papers on nano- and microscale theories, technologies, engineering and applications should include some representative results. Claims for originality or novelty of researches should be clearly stated in the abstracts.
- Rapid communications. Brief, urgent announcements of significant advances or preliminary accounts of new work, not more than 3500 words (4 journal pages). The most important criteria for acceptance of a Rapid communication are novelty and significance. For these articles authors must state briefly, in a covering letter, exactly why their works merits rapid publication.
- Review articles. These are intended to summarize accepted practice and report on recent progresses in selected areas. Such articles are generally commissioned from experts in various fields by the Editorial Board, but others wishing to write a Review article may submit an outline for preliminary consideration.

We encourage research librarians to list Nano-Micro Letters among their library's electronic journal holdings. All works published in Nano-Micro Letters are open acess and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made.