Vol. 14 (2022)

ISSN Online : 2150-5551

ISSN Print : 2311-6706

Publisher
Shanghai Jiao Tong University

About Journal

ISSN 2311-6706 e-ISSN 2150-5551 CN 31-2103/TB
Editor-in-Chief

Professor Yafei Zhang, Shanghai Jiaotong University, China
Co-Editors
Yoshinori Ando, Meijo University, Japan
Zhiming M. Wang, University of Electronic Science and Technology of China, China

Call for papers
We invite authors to submit original manuscripts, letters, communication and review articles through online submission or submission@nmlett.org. We encourage the online submission first.
Journal Sponsors


Articles

Reviews

Dec 2, 2021
6
Bin Li, Xiaotan Zhang, Tingting Wang, Zhangxing He, Bingan Lu, Shuquan Liang, Jiang Zhou
Dec 2, 2021
3
Cheng Jiang, Ying Fu, Guozhen Liu, Bowen Shu, Jason Davis, George K. Tofaris
Dec 2, 2021
1
Rui Yu, Hualei Zhang, Baolin Guo
More Articles
Jul 7, 2021
Tianhao Wu, Zhenzhen Qin, Yanbo Wang, Yongzhen Wu, Wei Chen, Shufang Zhang, Molang Cai, Songyuan Dai, Jing Zhang, Jian Liu, Zhongmin Zhou, Xiao Liu, Hiroshi Segawa, Hairen Tan, Qunwei Tang, Junfeng Fang, Yaowen Li, Liming Ding, Zhijun Ning, Yabing Qi, Yiqiang Zhang, Liyuan Han
Jan 4, 2021
Md. Shahiduzzaman, Mohammad Ismail Hossain, Sem Visal, Tetsuya Kaneko, Wayesh Qarony, Shinjiro Umezu, Koji Tomita, Satoru Iwamori, Dietmar Knipp, Yuen Hong Tsang, Md. Akhtaruzzaman, Jean‑Michel Nunzi, Tetsuya Taima, Masao Isomura
Jul 9, 2021
Qianwen Liu, Amin Zhang, Ruhao Wang, Qian Zhang, Daxiang Cui
Jun 23, 2021
Xu Li, Bingyang Dai, Jiaxin Guo, Lizhen Zheng, Quanyi Guo, Jiang Peng, Jiankun Xu, Ling Qin
Jun 7, 2021
Xin Wu, Huabin Zhang, Shouwei Zuo, Juncai Dong, Yang Li, Jian Zhang, Yu Han
Jun 12, 2021
Shruti Rawal, Mayur Patel
Aug 18, 2020
Donglin Gan, Tao Shuai, Xiao Wang, Ziqiang Huang, Fuzeng Ren, Liming Fang, Kefeng Wang, Chaoming Xie, Xiong Lu
Jun 14, 2021
Yanhao Wang, Jinbo Pang, Qilin Cheng, Lin Han, Yufen Li, Xue Meng, Bergoi Ibarlucea, Hongbin Zhao, Feng Yang, Haiyun Liu, Hong Liu, Weijia Zhou, Xiao Wang, Mark H. Rummeli, Yu Zhang, Gianaurelio Cuniberti
Oct 27, 2020
Su Hyun Yang, Seung‑Keun Park, Yun Chan Kang
Jun 7, 2021
Yuting Zhu, Kaihang Yue, Chenfeng Xia, Shahid Zaman, Huan Yang, Xianying Wang, Ya Yan, Bao Yu Xia
Jan 4, 2021
Xinyu Lou, Zhichao Chen, Zhonggui He, Mengchi Sun, Jin Sun
Jun 5, 2021
Liuzhang Ouyang, Jun Jiang, Kang Chen, Min Zhu, Zongwen Liu
Mar 17, 2021
Abdelrahman Brakat, Hongwei Zhu
Feb 14, 2021
Yang Wang, Jing Ren, Chao Ye, Ying Pei, Shengjie Ling
May 4, 2021
Heng Zhang, Dan Liu, Jeng‑Hun Lee, Haomin Chen, Eunyoung Kim, Xi Shen, Qingbin Zheng, Jinglei Yang, Jang‑Kyo Kim
Oct 18, 2021
Guillermo U. Ruiz‑Esparza, Xichi Wang, Xingcai Zhang, Sofia Jimenez‑Vazquez, Liliana Diaz‑Gomez, Anne‑Marie Lavoie, Samson Afewerki, Andres A. Fuentes‑Baldemar, Roberto Parra‑Saldivar, Nan Jiang, Nasim Annabi, Bahram Saleh, Ali K. Yetisen, Amir Sheikhi, Thomas H. Jozefiak, Su Ryon Shin, Nianguo Dong, Ali Khademhosseini
May 11, 2021
Mengyan Wang, Quan Zhang, Yiwen Bo, Chunyang Zhang, Yiwen Lv, Xiang Fu, Wen He, Xiangqian Fan, Jiajie Liang, Yi Huang, Rujun Ma, Yongsheng Chen
Mar 10, 2016
Jingjing Xu, Zijing Lei, Jingkun Guo, Jie Huang, Wei Wang, Uta Reibetanz, Shengyong Xu
May 10, 2021
Kai Tao, Zhensheng Chen, Haiping Yi, Ruirong Zhang, Qiang Shen, Jin Wu, Lihua Tang, Kangqi Fan, Yongqing Fu, Jianmin Miao, Weizheng Yuan
Apr 5, 2021
Jia Yi, Kai Dong, Shen Shen, Yang Jiang, Xiao Peng, Cuiying Ye, Zhong Lin Wang
May 3, 2021
Ruopeng Li, Hao Xu, Peixia Yang, Dan Wang, Yun Li, Lihui Xiao, Xiangyu Lu, Bo Wang, Jinqiu Zhang, Maozhong An
Apr 9, 2021
Jia Zhu, Senhao Zhang, Ning Yi, Chaoyun Song, Donghai Qiu, Zhihui Hu, Bowen Li, Chenghao Xing, Hongbo Yang, Qing Wang, Huanyu Cheng
Jan 16, 2021
Dongyue Wang, Dongzhi Zhang, Peng Li, Zhimin Yang, Qian Mi, Liandong Yu
Sep 14, 2021
Qian Zhou, Bing Ji, Fengming Hu, Jianyi Luo, Bingpu Zhou

Information

Nano-Micro Letters is a peer-reviewed, international, interdisciplinary and open-access journal that focus on science, experiments, engineering, technologies and applications of nano- or microscale structure and system in physics, chemistry, biology, material science, pharmacy and their expanding interfaces with at least one dimension ranging from a few sub-nanometers to a few hundreds of micrometers. Especially, emphasize the bottom-up approach in the length scale from nano to micro since the key for nanotechnology to reach industrial applications is to assemble, to modify, and to control nanostructure in micro scale. The aim is to provide a publishing platform crossing the boundaries, from nano to micro, and from science to technologies.

The journal is owned by Shanghai Jiao Tong University which covers the publishing costs so authors do not need to pay an article-processing charge.

We accept these Article types listed below
- Papers. Reports of original research work; not normally more than 8500 words (10 journal pages). Papers on nano- and microscale theories, technologies, engineering and applications should include some representative results. Claims for originality or novelty of researches should be clearly stated in the abstracts.
- Rapid communications. Brief, urgent announcements of significant advances or preliminary accounts of new work, not more than 3500 words (4 journal pages). The most important criteria for acceptance of a Rapid communication are novelty and significance. For these articles authors must state briefly, in a covering letter, exactly why their works merits rapid publication.
- Review articles. These are intended to summarize accepted practice and report on recent progresses in selected areas. Such articles are generally commissioned from experts in various fields by the Editorial Board, but others wishing to write a Review article may submit an outline for preliminary consideration.

We encourage research librarians to list Nano-Micro Letters among their library's electronic journal holdings. All works published in Nano-Micro Letters are open acess and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made.