Published: Jan 1, 2017

Recent Advances to Understand Morphology Stability of Organic Photovoltaics

Oct 4, 2016
10
Antonio Guerrero, Germa Garcia-Belmonte

Inorganic and Organic Solution-Processed Thin Film Devices

Sep 8, 2016
3
Morteza Eslamian

Fabrication and Applications of Micro/Nanostructured Devices for Tissue Engineering

Aug 31, 2016
1
Tania Limongi, Luca Tirinato, Francesca Pagliari, Andrea Giugni, Marco Allione, Gerardo Perozziello, Patrizio Candeloro, Enzo Di Fabrizio

Investigation on the Formation Mechanism of Double-Layer Vertically Aligned Carbon Nanotube Arrays via Single-Step Chemical Vapour Deposition

Oct 7, 2016
12
Shoumo Zhang, Deli Peng, Huanhuan Xie, Quanshui Zheng, Yingying Zhang

A Self-Powered Fast-Response Ultraviolet Detector of p–n Homojunction Assembled from Two ZnO-Based Nanowires

Oct 5, 2016
11
Yumei Wang, Ying Chen, Wanqiu Zhao, Longwei Ding, Li Wen, Haixia Li, Fan Jiang, Jun Su, Luying Li, Nishuang Liu, Yihua Gao

Extending the Frequency Range of Surface Plasmon Polariton Mode with Meta-Material

Sep 27, 2016
9
Fengyu Zhou, Fang Liu, Long Xiao, Kaiyu Cui, Xue Feng, Wei Zhang, Yidong Huang

Detection of Adhesion Molecules on Inflamed Macrophages at Early-Stage Using SERS Probe Gold Nanorods

Sep 23, 2016
8
Dakrong Pissuwan, Yusuke Hattori

Electrochemical Impedance Analysis of Biofunctionalized Conducting Polymer-Modified Graphene-CNTs Nanocomposite for Protein Detection

Sep 15, 2016
7
Shobhita Singal, Avanish K. Srivastava, Rajesh Rajesh

Novel Hybrid Nanoparticles of Vanadium Nitride/Porous Carbon as an Anode Material for Symmetrical Supercapacitor

Sep 13, 2016
6
Yunlong Yang, Kuiwen Shen, Ying Liu, Yongtao Tan, Xiaoning Zhao, Jiayu Wu, Xiaoqin Niu, Fen Ran

Controllable Biosynthesis and Properties of Gold Nanoplates Using Yeast Extract

Sep 13, 2016
5
Zhi Yang, Zhaohui Li, Xuxing Lu, Fengjiao He, Xingzhong Zhu, Yujie Ma, Rong He, Feng Gao, Weihai Ni, Yasha Yi

Surface-Renewable AgNPs/CNT/rGO Nanocomposites as Bifunctional Impedimetric Sensors

Sep 13, 2016
4
Azadeh Azadbakht, Amir Reza Abbasi, Zohreh Derikvand, Ziba Karimi, Mahmoud Roushani

Molybdenum Nanoscrews: A Novel Non-coinage-Metal Substrate for Surface-Enhanced Raman Scattering

Aug 31, 2016
2
Di An, Yan Shen, Jinxiu Wen, Zebo Zheng, Jun Chen, Juncong She, Huanjun Chen, Shaozhi Deng, Ningsheng Xu