Published: Jan 1, 2016

Recent Advances in Visible-Light-Driven Photoelectrochemical Water Splitting: Catalyst Nanostructures and Reaction Systems

Oct 28, 2015
1-12
Xiaoping Chen, Zhixiang Zhang, Lina Chi, Aathira Krishnadas Nair, Wenfeng Shangguan, Zheng Jiang

Bovine Serum Albumin-Conjugated Ferrimagnetic Iron Oxide Nanoparticles to Enhance the Biocompatibility and Magnetic Hyperthermia Performance

Oct 15, 2015
80-93
Viveka Kalidasan, Xiao Li Liu, Tun Seng Herng, Yong Yang, Jun Ding

Investigation of Single-Wall MoS2 Monolayer Flakes Grown by Chemical Vapor Deposition

Oct 5, 2015
70-79
Nihan Kosku Perkgoz, Mehmet Bay

Study of Cell Behaviors on Anodized TiO2 Nanotube Arrays with Coexisting Multi-Size Diameters

Sep 15, 2015
61-69
Yifan Chen, Jiahua Ni, Hongliu Wu, Ruopeng Zhang, Changli Zhao, Wenzhi Chen, Feiqing Zhang, Shaoxiang Zhang, Xiaonong Zhang

A Versatile Method for Uniform Dispersion of Nanocarbons in Metal Matrix Based on Electrostatic Interactions

Sep 18, 2015
54-60
Zan Li, Genlian Fan, Zhanqiu Tan, Zhiqiang Li, Qiang Guo, Dingbang Xiong, Di Zhang

Size-Dependent Gold Nanoparticle Interaction at Nano–Micro Interface Using Both Monolayer and Multilayer (Tissue-Like) Cell Models

Sep 15, 2015
44-53
Darren Yohan, Charmainne Cruje, Xiaofeng Lu, Devika B. Chithrani

Peptide Functionalized Nanoplasmonic Sensor for Explosive Detection

Aug 14, 2015
36-43
Diming Zhang, Qian Zhang, Yanli Lu, Yao Yao, Shuang Li, Jing Jiang, Gang Logan Liu, Qingjun Liu

Single-Crystalline InGaAs Nanowires for Room-Temperature High-Performance Near-Infrared Photodetectors

Sep 21, 2015
29-35
Huang Tan, Chao Fan, Liang Ma, Xuehong Zhang, Peng Fan, Yankun Yang, Wei Hu, Hong Zhou, Xiujuan Zhuang, Xiaoli Zhu, Anlian Pan

Hydrogen Gas Sensor Based on Nanocrystalline SnO2 Thin Film Grown on Bare Si Substrates

Aug 19, 2015
20-28
Imad H. Kadhim, H. Abu Hassan, Q. N. Abdullah

Room-Temperature Magnetism of Ceria Nanocubes by Inductively Transferring Electrons to Ce Atoms from Nearby Oxygen Vacancy

Aug 19, 2015
13-19
Yue Kang, Qiang Leng, Donglin Guo, Dezhi Yang, Yanping Pu, Chenguo Hu