Published: Dec 4, 2022

Intelligent Vascularized 3D/4D/5D/6D-Printed Tissue Scaffolds

Oct 31, 2023
239
Xiaoyu Han, Qimanguli Saiding, Xiaolu Cai, Yi Xiao, Peng Wang, Zhengwei Cai, Xuan Gong, Weiming Gong, Xingcai Zhang, Wenguo Cui

Diverse Structural Design Strategies of MXene-Based Macrostructure for High-Performance Electromagnetic Interference Shielding

Nov 2, 2023
240
Yue Liu, Yadi Wang, Na Wu, Mingrui Han, Wei Liu, Jiurong Liu, Zhihui Zeng

p-Type Two-Dimensional Semiconductors: From Materials Preparation to Electronic Applications

Oct 18, 2023
230
Lei Tang, Jingyun Zou

Advances on Axial Coordination Design of Single-Atom Catalysts for Energy Electrocatalysis: A Review

Oct 13, 2023
228
Linjie Zhang, Na Jin, Yibing Yang, Xiao‑Yong Miao, Hua Wang, Jun Luo, Lili Han

Machine Learning-Assisted Low-Dimensional Electrocatalysts Design for Hydrogen Evolution Reaction

Oct 13, 2023
227
Jin Li, Naiteng Wu, Jian Zhang, Hong‑Hui Wu, Kunming Pan, Yingxue Wang, Guilong Liu, Xianming Liu, Zhenpeng Yao, Qiaobao Zhang

Recent Advances in Multifunctional Reticular Framework Nanoparticles: A Paradigm Shift in Materials Science Road to a Structured Future

Sep 22, 2023
213
Maryam Chafiq, Abdelkarim Chaouiki, Young Gun Ko

Zinc–Bromine Rechargeable Batteries: From Device Configuration, Electrochemistry, Material to Performance Evaluation

Aug 31, 2023
209
Norah S. Alghamdi, Masud Rana, Xiyue Peng, Yongxin Huang, Jaeho Lee, Jingwei Hou, Ian R. Gentle, Lianzhou Wang, Bin Luo

Recent Advances in Structural Optimization and Surface Modification on Current Collectors for High-Performance Zinc Anode: Principles, Strategies, and Challenges

Aug 31, 2023
208
Yuxin Gong, Bo Wang, Huaizheng Ren, Deyu Li, Dianlong Wang, Huakun Liu, Shixue Dou

Progress and Challenges Toward Effective Flexible Perovskite Solar Cells

Aug 31, 2023
206
Xiongjie Li, Haixuan Yu, Zhirong Liu, Junyi Huang, Xiaoting Ma, Yuping Liu, Qiang Sun, Letian Dai, Shahzada Ahmad, Yan Shen, Mingkui Wang

Nanoengineering Metal–Organic Frameworks and Derivatives for Electrosynthesis of Ammonia

Aug 24, 2023
203
Daming Feng, Lixue Zhou, Timothy J. White, Anthony K. Cheetham, Tianyi Ma, Fengxia Wei

Advances in Mn-Based Electrode Materials for Aqueous Sodium-Ion Batteries

Aug 9, 2023
192
Changsheng Ding, Zhang Chen, Chuanxiang Cao, Yu Liu, Yanfeng Gao

Multifunctional Perovskite Photodetectors: From Molecular-Scale Crystal Structure Design to Micro/Nano-scale Morphology Manipulation

Jul 29, 2023
187
Yingjie Zhao, Xing Yin, Pengwei Li, Ziqiu Ren, Zhenkun Gu, Yiqiang Zhang, Yanlin Song

Designing Oxide Catalysts for Oxygen Electrocatalysis: Insights from Mechanism to Application

Jul 29, 2023
185
Ning Han, Wei Zhang, Wei Guo, Hui Pan, Bo Jiang, Lingbao Xing, Hao Tian, Guoxiu Wang, Xuan Zhang, Jan Fransaer

Patterning of Metal Halide Perovskite Thin Films and Functional Layers for Optoelectronic Applications

Jul 18, 2023
184
Jin‑Wook Lee, Seong Min Kang

Electrochemical Carbon Dioxide Reduction to Ethylene: From Mechanistic Understanding to Catalyst Surface Engineering

Jul 11, 2023
178
Junpeng Qu, Xianjun Cao, Li Gao, Jiayi Li, Lu Li, Yuhan Xie, Yufei Zhao, Jinqiang Zhang, Minghong Wu, Hao Liu

Advances in the Application of Perovskite Materials

Jul 10, 2023
177
Lixiu Zhang, Luyao Mei, Kaiyang Wang, Yinhua Lv, Shuai Zhang, Yaxiao Lian, Xiaoke Liu, Zhiwei Ma, Guanjun Xiao, Qiang Liu, Shuaibo Zhai, Shengli Zhang, Gengling Liu, Ligang Yuan, Bingbing Guo, Ziming Chen, Keyu Wei, Aqiang Liu, Shizhong Yue, Guangda Niu, Xiyan Pan, Jie Sun, Yong Hua, Wu‑Qiang Wu, Dawei Di, Baodan Zhao, Jianjun Tian, Zhijie Wang, Yang Yang, Liang Chu, Mingjian Yuan, Haibo Zeng, Hin‑Lap Yip, Keyou Yan, Wentao Xu, Lu Zhu, Wenhua Zhang, Guichuan Xing, Feng Gao, Liming Ding

Recent Progress in Interfacial Dipole Engineering for Perovskite Solar Cells

Jul 7, 2023
173
Yinyi Ma, Jue Gong, Peng Zeng, Mingzhen Liu

Flexible Nanocomposite Conductors for Electromagnetic Interference Shielding

Jul 7, 2023
172
Ze Nan, Wei Wei, Zhenhua Lin, Jingjing Chang, Yue Hao

Recent Progress of Layered Perovskite Solar Cells Incorporating Aromatic Spacers

Jul 5, 2023
169
Yuping Gao, Xiyue Dong, Yongsheng Liu

Ligand Engineering in Tin-Based Perovskite Solar Cells

Jul 3, 2023
167
Peizhou Li, Xiangrong Cao, Jingrui Li, Bo Jiao, Xun Hou, Feng Hao, Zhijun Ning, Zuqiang Bian, Jun Xi, Liming Ding, Zhaoxin Wu, Hua Dong

Boosting Lean Electrolyte Lithium–Sulfur Battery Performance with Transition Metals: A Comprehensive Review

Jun 29, 2023
165
Hui Pan, Zhibin Cheng, Zhenyu Zhou, Sijie Xie, Wei Zhang, Ning Han, Wei Guo, Jan Fransaer, Jiangshui Luo, Andreu Cabot, Michael Wübbenhorst

Functional Materials and Innovative Strategies for Wearable Thermal Management Applications

Jun 29, 2023
160
Yeongju Jung, Minwoo Kim, Taegyeom Kim, Jiyong Ahn, Jinwoo Lee, Seung Hwan Ko

Towards Practical Application of Li–S Battery with High Sulfur Loading and Lean Electrolyte: Will Carbon-Based Hosts Win This Race?

Jun 7, 2023
150
Yi Gong, Jing Li, Kai Yang, Shaoyin Li, Ming Xu, Guangpeng Zhang, Yan Shi, Qiong Cai, Huanxin Li, Yunlong Zhao

Fundamental Perspectives on the Electrochemical Water Applications of Metal–Organic Frameworks

Jun 7, 2023
148
Xiang He

Application of Nano-Delivery Systems in Lymph Nodes for Tumor Immunotherapy

Jun 3, 2023
145
Yiming Xia, Shunli Fu, Qingping Ma, Yongjun Liu, Na Zhang

Functionalized Hydrogel-Based Wearable Gas and Humidity Sensors

May 24, 2023
136
Yibing Luo, Jianye Li, Qiongling Ding, Hao Wang, Chuan Liu, Jin Wu

Polyimides as Promising Materials for Lithium-Ion Batteries: A Review

May 24, 2023
135
Mengyun Zhang, Li Wang, Hong Xu, Youzhi Song, Xiangming He

Additive Engineering for Stable and Efficient Dion–Jacobson Phase Perovskite Solar Cells

May 24, 2023
134
Min Liu, Thierry Pauporté

Two-Dimensional Metal Halides for X-Ray Detection Applications

May 20, 2023
128
Yumin Li, Yutian Lei, Haoxu Wang, Zhiwen Jin

Harvesting Environment Mechanical Energy by Direct Current Triboelectric Nanogenerators

May 20, 2023
127
Chuncai Shan, Kaixian Li, Yuntao Cheng, Chenguo Hu

Rational Design of Cellulosic Triboelectric Materials for Self-Powered Wearable Electronics

May 11, 2023
124
Xiangjiang Meng, Chenchen Cai, Bin Luo, Tao Liu, Yuzheng Shao, Shuangfei Wang, Shuangxi Nie

A Review on Interface Engineering of MXenes for Perovskite Solar Cells

May 9, 2023
123
Srikanta Palei, G. Murali, Choong‑Hee Kim, Insik In, Seul‑Yi Lee, Soo‑Jin Park

Strategies for Sustainable Production of Hydrogen Peroxide via Oxygen Reduction Reaction: From Catalyst Design to Device Setup

May 9, 2023
122
Yuhui Tian, Daijie Deng, Li Xu, Meng Li, Hao Chen, Zhenzhen Wu, Shanqing Zhang

Fundamental Understanding and Optimization Strategies for Dual-Ion Batteries: A Review

May 1, 2023
121
Chong Chen, Chun‑Sing Lee, Yongbing Tang

Applications of Metal–Organic Frameworks and Their Derivatives in Electrochemical CO2 Reduction

Apr 30, 2023
113
Chengbo Li, Yuan Ji, Youpeng Wang, Chunxiao Liu, Zhaoyang Chen, Jialin Tang, Yawei Hong, Xu Li, Tingting Zheng, Qiu Jiang, Chuan Xia

Engineering Smart Composite Hydrogels for Wearable Disease Monitoring

Apr 15, 2023
105
Jianye Li, Qiongling Ding, Hao Wang, Zixuan Wu, Xuchun Gui, Chunwei Li, Ning Hu, Kai Tao, Jin Wu

Self-Healing MXene- and Graphene-Based Composites: Properties and Applications

Apr 13, 2023
100
Atefeh Zarepour, Sepideh Ahmadi, Navid Rabiee, Ali Zarrabi, Siavash Iravani

Intrinsic Self-Healing Chemistry for Next-Generation Flexible Energy Storage Devices

Apr 10, 2023
99
Xin Wan, Tiansheng Mu, Geping Yin

Rational Design of Electrode–Electrolyte Interphase and Electrolytes for Rechargeable Proton Batteries

Apr 10, 2023
96
Zhen Su, Haocheng Guo, Chuan Zhao

Nanostructuring of Mg-Based Hydrogen Storage Materials: Recent Advances for Promoting Key Applications

Apr 10, 2023
93
Li Ren, Yinghui Li, Ning Zhang, Zi Li, Xi Lin, Wen Zhu, Chong Lu, Wenjiang Ding, Jianxin Zou

Advances in Noble Metal-Decorated Metal Oxide Nanomaterials for Chemiresistive Gas Sensors: Overview

Apr 7, 2023
89
Li‑Yuan Zhu, Lang‑Xi Ou, Li‑Wen Mao, Xue‑Yan Wu, Yi‑Ping Liu, Hong‑Liang Lu

Electrochromic-Induced Rechargeable Aqueous Batteries: An Integrated Multifunctional System for Cross-Domain Applications

Apr 7, 2023
87
Qi Zhao, Zhenghui Pan, Binbin Liu, Changyuan Bao, Ximeng Liu, Jianguo Sun, Shaorong Xie, Qing Wang, John Wang, Yanfeng Gao

Recent Advances of Electrocatalyst and Cell Design for Hydrogen Peroxide Production

Apr 7, 2023
86
Xiao Huang, Min Song, Jingjing Zhang, Tao Shen, Guanyu Luo, Deli Wang

Review on Chemical Stability of Lead Halide Perovskite Solar Cells

Mar 31, 2023
84
Jing Zhuang, Jizheng Wang, Feng Yan

Shape-Controlled Synthesis of Platinum-Based Nanocrystals and Their Electrocatalytic Applications in Fuel Cells

Mar 31, 2023
83
Can Li, N. Clament Sagaya Selvam, Jiye Fang

Rational Design of High-Performance PEO/Ceramic Composite Solid Electrolytes for Lithium Metal Batteries

Mar 31, 2023
82
Yanxia Su, Fei Xu, Xinren Zhang, Yuqian Qiu, Hongqiang Wang

Status and Opportunities of Zinc Ion Hybrid Capacitors: Focus on Carbon Materials, Current Collectors, and Separators

Mar 29, 2023
78
Yanyan Wang, Shirong Sun, Xiaoliang Wu, Hanfeng Liang, Wenli Zhang

Photocatalytic and Electrocatalytic Generation of Hydrogen Peroxide: Principles, Catalyst Design and Performance

Mar 28, 2023
77
Yan Guo, Xili Tong, Nianjun Yang

The Critical Role of Fillers in Composite Polymer Electrolytes for Lithium Battery

Mar 28, 2023
74
Xueying Yang, Jiaxiang Liu, Nanbiao Pei, Zhiqiang Chen, Ruiyang Li, Lijun Fu, Peng Zhang, Jinbao Zhao

Recent Advances in Wide-Bandgap Organic–Inorganic Halide Perovskite Solar Cells and Tandem Application

Mar 21, 2023
70
Ting Nie, Zhimin Fang, Xiaodong Ren, Yuwei Duan, Shengzhong (Frank) Liu

Recent Advances and Perspectives of Lewis Acidic Etching Route: An Emerging Preparation Strategy for MXenes

Mar 15, 2023
68
Pengfei Huang, Wei‑Qiang Han

Soft Electronics for Health Monitoring Assisted by Machine Learning

Mar 15, 2023
66
Yancong Qiao, Jinan Luo, Tianrui Cui, Haidong Liu, Hao Tang, Yingfen Zeng, Chang Liu, Yuanfang Li, Jinming Jian, Jingzhi Wu, He Tian, Yi Yang, Tian‑Ling Ren, Jianhua Zhou

Recent Advances of Transition Metal Basic Salts for Electrocatalytic Oxygen Evolution Reaction and Overall Water Electrolysis

Mar 2, 2023
57
Bingrong Guo, Yani Ding, Haohao Huo, Xinxin Wen, Xiaoqian Ren, Ping Xu, Siwei Li

Machine Learning-Enhanced Flexible Mechanical Sensing

Feb 17, 2023
55
Yuejiao Wang, Mukhtar Lawan Adam, Yunlong Zhao, Weihao Zheng, Libo Gao, Zongyou Yin, Haitao Zhao

Recent Advances in Nano-Enabled Seed Treatment Strategies for Sustainable Agriculture: Challenges, Risk Assessment, and Future Perspectives

Feb 16, 2023
54
Amruta Shelar, Shivraj Hariram Nile, Ajay Vikram Singh, Dirk Rothenstein, Joachim Bill, Jianbo Xiao, Manohar Chaskar, Guoyin Kai, Rajendra Patil

Facet Engineering of Advanced Electrocatalysts Toward Hydrogen/Oxygen Evolution Reactions

Feb 16, 2023
52
Changshui Wang, Qian Zhang, Bing Yan, Bo You, Jiaojiao Zheng, Li Feng, Chunmei Zhang, Shaohua Jiang, Wei Chen, Shuijian He

2D Materials Boost Advanced Zn Anodes: Principles, Advances, and Challenges

Feb 8, 2023
46
Songhe Zheng, Wanyu Zhao, Jianping Chen, Xiaoli Zhao, Zhenghui Pan, Xiaowei Yang

Stimuli-Responsive Gene Delivery Nanocarriers for Cancer Therapy

Feb 8, 2023
44
Qingfei Zhang, Gaizhen Kuang, Wenzhao Li, Jinglin Wang, Haozhen Ren, Yuanjin Zhao

Tailoring Practically Accessible Polymer/Inorganic Composite Electrolytes for All-Solid-State Lithium Metal Batteries: A Review

Jan 31, 2023
42
Hongmei Liang, Li Wang, Aiping Wang, Youzhi Song, Yanzhou Wu, Yang Yang, Xiangming He

Recent Advances and Challenges Toward Application of Fibers and Textiles in Integrated Photovoltaic Energy Storage Devices

Jan 20, 2023
40
Amjid Rafique, Isabel Ferreira, Ghulam Abbas, Ana Catarina Baptista

Circularly Polarized Light-Enabled Chiral Nanomaterials: From Fabrication to Application

Jan 18, 2023
39
Changlong Hao, Gaoyang Wang, Chen Chen, Jun Xu, Chuanlai Xu, Hua Kuang, Liguang Xu

Emerging MoS2 Wafer-Scale Technique for Integrated Circuits

Jan 18, 2023
38
Zimeng Ye, Chao Tan, Xiaolei Huang, Yi Ouyang, Lei Yang, Zegao Wang, Mingdong Dong

Bioresource Upgrade for Sustainable Energy, Environment, and Biomedicine

Jan 11, 2023
35
Fanghua Li, Yiwei Li, K. S. Novoselov, Feng Liang, Jiashen Meng, Shih‑Hsin Ho, Tong Zhao, Hui Zhou, Awais Ahmad, Yinlong Zhu, Liangxing Hu, Dongxiao Ji, Litao Jia, Rui Liu, Seeram Ramakrishna, Xingcai Zhang

Recent Advances in One-Dimensional Micro/Nanomotors: Fabrication, Propulsion and Application

Dec 29, 2022
20
Yuhong Zheng, He Zhao, Yuepeng Cai, Beatriz Jurado‑Sánchez, Renfeng Dong

A Review of In-Situ Techniques for Probing Active Sites and Mechanisms of Electrocatalytic Oxygen Reduction Reactions

Dec 29, 2022
19
Jinyu Zhao, Jie Lian, Zhenxin Zhao, Xiaomin Wang, Jiujun Zhang

Inorganic Halide Perovskite Quantum Dots: A Versatile Nanomaterial Platform for Electronic Applications

Dec 29, 2022
16
Chien‑Yu Huang, Hanchen Li, Ye Wu, Chun‑Ho Lin, Xinwei Guan, Long Hu, Jiyun Kim, Xiaoming Zhu, Haibo Zeng, Tom Wu

Multidiscipline Applications of Triboelectric Nanogenerators for the Intelligent Era of Internet of Things

Dec 20, 2022
14
Xiaole Cao, Yao Xiong, Jia Sun, Xiaoyin Xie, Qijun Sun, Zhong Lin Wang

A Rising 2D Star: Novel MBenes with Excellent Performance in Energy Conversion and Storage

Dec 6, 2022
6
Tianjie Xu, Yuhua Wang, Zuzhao Xiong, Yitong Wang, Yujin Zhou, Xifei Li

Waste-Derived Catalysts for Water Electrolysis: Circular Economy-Driven Sustainable Green Hydrogen Energy

Dec 4, 2022
4
Zhijie Chen, Sining Yun, Lan Wu, Jiaqi Zhang, Xingdong Shi, Wei Wei, Yiwen Liu, Renji Zheng, Ning Han, Bing‑Jie Ni

Green-Solvent Processed Blade-Coating Organic Solar Cells with an Efficiency Approaching 19% Enabled by Alkyl-Tailored Acceptors

Nov 2, 2023
241
Hairui Bai, Ruijie Ma, Wenyan Su, Top Archie Dela Peña, Tengfei Li, Lingxiao Tang, Jie Yang, Bin Hu, Yilin Wang, Zhaozhao Bi, Yueling Su, Qi Wei, Qiang Wu, Yuwei Duan, Yuxiang Li, Jiaying Wu, Zicheng Ding, Xunfan Liao, Yinjuan Huang, Chao Gao, Guanghao Lu, Mingjie Li, Weiguo Zhu, Gang Li, Qunping Fan, Wei Ma

Atomic Cu Sites Engineering Enables Efficient CO2 Electroreduction to Methane with High CH4/C2H4 Ratio

Oct 26, 2023
238
Minhan Li, Fangzhou Zhang, Min Kuang, Yuanyuan Ma, Ting Liao, Ziqi Sun, Wei Luo, Wan Jiang, Jianping Yang

Hetero Nucleus Growth Stabilizing Zinc Anode for High-Biosecurity Zinc-Ion Batteries

Oct 26, 2023
237
Jingjing Li, Zhexuan Liu, Shaohua Han, Peng Zhou, Bingan Lu, Jianda Zhou, Zhiyuan Zeng, Zhizhao Chen, Jiang Zhou

Biocatalytic Buoyancy-Driven Nanobots for Autonomous Cell Recognition and Enrichment

Oct 24, 2023
236
Ziyi Guo, Chenchen Zhuang, Yihang Song, Joel Yong, Yi Li, Zhong Guo, Biao Kong, John M. Whitelock, Joseph Wang, Kang Liang

In Situ Formed Tribofilms as Efficient Organic/Inorganic Hybrid Interlayers for Stabilizing Lithium Metal Anodes

Oct 24, 2023
235
Shaozhen Huang, Kecheng Long, Yuejiao Chen, Tuoya Naren, Piao Qing, Xiaobo Ji, Weifeng Wei, Zhibin Wu, Libao Chen

Demystifying the Salt-Induced Li Loss: A Universal Procedure for the Electrolyte Design of Lithium-Metal Batteries

Oct 24, 2023
234
Zhenglu Zhu, Xiaohui Li, Xiaoqun Qi, Jie Ji, Yongsheng Ji, Ruining Jiang, Chaofan Liang, Dan Yang, Ze Yang, Long Qie, Yunhui Huang

A Broad Range Triboelectric Stiffness Sensor for Variable Inclusions Recognition

Oct 20, 2023
233
Ziyi Zhao, Zhentan Quan, Huaze Tang, Qinghao Xu, Hongfa Zhao, Zihan Wang, Ziwu Song, Shoujie Li, Ishara Dharmasena, Changsheng Wu, Wenbo Ding

Engineering Fe-N4 Electronic Structure with Adjacent Co-N2C2 and Co Nanoclusters on Carbon Nanotubes for Efficient Oxygen Electrocatalysis

Oct 20, 2023
232
Mingjie Wu, Xiaohua Yang, Xun Cui, Ning Chen, Lei Du, Mohamed Cherif, Fu‑Kuo Chiang, Yuren Wen, Amir Hassanpour, François Vidal, Sasha Omanovic, Yingkui Yang, Shuhui Sun, Gaixia Zhang

NH3-Induced In Situ Etching Strategy Derived 3D-Interconnected Porous MXene/Carbon Dots Films for High Performance Flexible Supercapacitors

Oct 18, 2023
231
Yongbin Wang, Ningjun Chen, Bin Zhou, Xuefeng Zhou, Ben Pu, Jia Bai, Qi Tang, Yan Liu, Weiqing Yang

Fast and Stable Zinc Anode-Based Electrochromic Displays Enabled by Bimetallically Doped Vanadate and Aqueous Zn2+/Na+ Hybrid Electrolytes

Oct 17, 2023
229
Zhaoyang Song, Bin Wang, Wu Zhang, Qianqian Zhu, Abdulhakem Y. Elezzabi, Linhua Liu, William W. Yu, Haizeng Li

Temperature-Arousing Self-Powered Fire Warning E-Textile Based on p–n Segment Coaxial Aerogel Fibers for Active Fire Protection in Firefighting Clothing

Oct 13, 2023
226
Hualing He, Yi Qin, Zhenyu Zhu, Qing Jiang, Shengnan Ouyang, Yuhang Wan, Xueru Qu, Jie Xu, Zhicai Yu

Built-In Electric Field-Driven Ultrahigh-Rate K-Ion Storage via Heterostructure Engineering of Dual Tellurides Integrated with Ti3C2Tx MXene

Oct 13, 2023
225
Long Pan, Rongxiang Hu, Yuan Zhang, Dawei Sha, Xin Cao, Zhuoran Li, Yonggui Zhao, Jiangxiang Ding, Yaping Wang, ZhengMing Sun

Correction: Monodomain Liquid Crystals of Two-Dimensional Sheets by Boundary-Free Sheargraphy

Oct 13, 2023
224
Min Cao, Senping Liu, Qingli Zhu, Ya Wang, Jingyu Ma, Zeshen Li, Dan Chang, Enhui Zhu, Xin Ming, Florian Puchtler, Josef Breu, Ziliang Wu, Yingjun Liu, Yanqiu Jiang, Zhen Xu, Chao Gao

Green Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers Based on InGaN Quantum Dots and Short Cavity

Oct 9, 2023
223
Tao Yang, Yan‑Hui Chen, Ya‑Chao Wang, Wei Ou, Lei‑Ying Ying, Yang Mei, Ai‑Qin Tian, Jian‑Ping Liu, Hao‑Chung Guo, Bao‑Ping Zhang

High-Performance Silicon-Rich Microparticle Anodes for Lithium-Ion Batteries Enabled by Internal Stress Mitigation

Oct 9, 2023
222
Yao Gao, Lei Fan, Rui Zhou, Xiaoqiong Du, Zengbao Jiao, Biao Zhang

Humanoid Intelligent Display Platform for Audiovisual Interaction and Sound Identification

Oct 9, 2023
221
Yang Wang, Wenli Gao, Shuo Yang, Qiaolin Chen, Chao Ye, Hao Wang, Qiang Zhang, Jing Ren, Zhijun Ning, Xin Chen, Zhengzhong Shao, Jian Li, Yifan Liu, Shengjie Ling

Initiating Binary Metal Oxides Microcubes Electrsomagnetic Wave Absorber Toward Ultrabroad Absorption Bandwidth Through Interfacial and Defects Modulation

Oct 9, 2023
220
Fushan Li, Nannan Wu, Hideo Kimura, Yuan Wang, Ben Bin Xu, Ding Wang, Yifan Li, Hassan Algadi, Zhanhu Guo, Wei Du, Chuanxin Hou

Effectively Modulating Oxygen Vacancies in Flower-Like δ-MnO2 Nanostructures for Large Capacity and High-Rate Zinc-Ion Storage

Oct 7, 2023
219
Yiwei Wang, Yuxiao Zhang, Ge Gao, Yawen Fan, Ruoxin Wang, Jie Feng, Lina Yang, Alan Meng, Jian Zhao, Zhenjiang Li

MXene Lubricated Tribovoltaic Nanogenerator with High Current Output and Long Lifetime

Oct 7, 2023
218
Wenyan Qiao, Linglin Zhou, Zhihao Zhao, Peiyuan Yang, Di Liu, Xiaoru Liu, Jiaqi Liu, Dongyang Liu, Zhong Lin Wang, Jie Wang

Graphene Quantum Dot-Mediated Atom-Layer Semiconductor Electrocatalyst for Hydrogen Evolution

Sep 28, 2023
217
Bingjie Hu, Kai Huang, Bijun Tang, Zhendong Lei, Zeming Wang, Huazhang Guo, Cheng Lian, Zheng Liu, Liang Wang

Artificial Macrophage with Hierarchical Nanostructure for Biomimetic Reconstruction of Antitumor Immunity

Sep 22, 2023
216
Henan Zhao, Renyu Liu, Liqiang Wang, Feiying Tang, Wansong Chen, You‑Nian Liu

Kinetic Limits of Graphite Anode for Fast-Charging Lithium-Ion Batteries

Sep 22, 2023
215
Suting Weng, Gaojing Yang, Simeng Zhang, Xiaozhi Liu, Xiao Zhang, Zepeng Liu, Mengyan Cao, Mehmet Nurullah Ateş, Yejing Li, Liquan Chen, Zhaoxiang Wang, Xuefeng Wang

Micro–Nano Water Film Enabled High-Performance Interfacial Solar Evaporation

Sep 22, 2023
214
Zhen Yu, Yuqing Su, Ruonan Gu, Wei Wu, Yangxi Li, Shaoan Cheng

Adsorption Site Regulations of [W–O]-Doped CoP Boosting the Hydrazine Oxidation-Coupled Hydrogen Evolution at Elevated Current Density

Sep 14, 2023
212
Ge Meng, Ziwei Chang, Libo Zhu, Chang Chen, Yafeng Chen, Han Tian, Wenshu Luo, Wenping Sun, Xiangzhi Cui, Jianlin Shi

Precise Detection, Control and Synthesis of Chiral Compounds at Single-Molecule Resolution

Sep 12, 2023
211
Chen Yang, Weilin Hu, Xuefeng Guo

Dual-Doped Nickel Sulfide for Electro-Upgrading Polyethylene Terephthalate into Valuable Chemicals and Hydrogen Fuel

Sep 11, 2023
210
Zhijie Chen, Renji Zheng, Teng Bao, Tianyi Ma, Wei Wei, Yansong Shen, Bing‑Jie Ni

Achieving Tunable Cold/Warm White-Light Emission in a Single Perovskite Material with Near-Unity Photoluminescence Quantum Yield

Aug 31, 2023
207
Bo Zhou, Aixuan Du, Dong Ding, Zexiang Liu, Ye Wang, Haizhe Zhong, Henan Li, Hanlin Hu, Yumeng Shi

Synergistic “Anchor-Capture” Enabled by Amino and Carboxyl for Constructing Robust Interface of Zn Anode

Aug 28, 2023
205
Zhen Luo, Yufan Xia, Shuang Chen, Xingxing Wu, Ran Zeng, Xuan Zhang, Hongge Pan, Mi Yan, Tingting Shi, Kai Tao, Ben Bin Xu, Yinzhu Jiang

Integration of Multiple Heterointerfaces in a Hierarchical 0D@2D@1D Structure for Lightweight, Flexible, and Hydrophobic Multifunctional Electromagnetic Protective Fabrics

Aug 25, 2023
204
Shuo Zhang, Xuehua Liu, Chenyu Jia, Zhengshuo Sun, Haowen Jiang, Zirui Jia, Guanglei Wu

High-Quality Epitaxial N Doped Graphene on SiC with Tunable Interfacial Interactions via Electron/Ion Bridges for Stable Lithium-Ion Storage

Aug 18, 2023
202
Changlong Sun, Xin Xu, Cenlin Gui, Fuzhou Chen, Yian Wang, Shengzhou Chen, Minhua Shao, Jiahai Wang

Cerium Methacrylate Assisted Preparation of Highly Thermally Conductive and Anticorrosive Multifunctional Coatings for Heat Conduction Metals Protection

Aug 18, 2023
201
Fei Xu, Peng Ye, Jianwen Peng, Haolei Geng, Yexiang Cui, Di Bao, Renjie Lu, Hongyu Zhu, Yanji Zhu, Huaiyuan Wang

Trimming the Degrees of Freedom via a K+ Flux Rectifier for Safe and Long-Life Potassium-Ion Batteries

Aug 18, 2023
200
Xianhui Yi, Apparao M. Rao, Jiang Zhou, Bingan Lu

Conformal Human–Machine Integration Using Highly Bending-Insensitive, Unpixelated, and Waterproof Epidermal Electronics Toward Metaverse

Aug 16, 2023
199
Chao Wei, Wansheng Lin, Liang Wang, Zhicheng Cao, Zijian Huang, Qingliang Liao, Ziquan Guo, Yuhan Su, Yuanjin Zheng, Xinqin Liao, Zhong Chen

Maximizing Terahertz Energy Absorption with MXene Absorber

Aug 12, 2023
198
Xinliang Li, Hao Luo

Bioorthogonal Engineered Virus-Like Nanoparticles for Efficient Gene Therapy

Aug 12, 2023
197
Chun‑Jie Bao, Jia‑Lun Duan, Ying Xie, Xin‑Ping Feng, Wei Cui, Song‑Yue Chen, Pei‑Shan Li, Yi‑Xuan Liu, Jin‑Ling Wang, Gui‑Ling Wang, Wan‑Liang Lu

Swift Assembly of Adaptive Thermocell Arrays for Device-Level Healable and Energy-Autonomous Motion Sensors

Aug 11, 2023
196
Xin Lu, Daibin Xie, Kaihua Zhu, Shouhao Wei, Ziwei Mo, Chunyu Du, Lirong Liang, Guangming Chen, Zhuoxin Liu

Competitive Redox Chemistries in Vanadium Niobium Oxide for Ultrafast and Durable Lithium Storage

Aug 10, 2023
195
Xiaobo Ding, Jianhao Lin, Huiying Huang, Bote Zhao, Xunhui Xiong

Multifunctional MXene/C Aerogels for Enhanced Microwave Absorption and Thermal Insulation

Aug 9, 2023
194
Fushuo Wu, Peiying Hu, Feiyue Hu, Zhihua Tian, Jingwen Tang, Peigen Zhang, Long Pan, Michel W. Barsoum, Longzhu Cai, ZhengMing Sun

Highly Selective Electrocatalytic CuEDTA Reduction by MoS2 Nanosheets for Efficient Pollutant Removal and Simultaneous Electric Power Output

Aug 9, 2023
193
Hehe Qin, Xinru Liu, Xiangyun Liu, Hongying Zhao, Shun Mao

Flash-Induced High-Throughput Porous Graphene via Synergistic Photo-Effects for Electromagnetic Interference Shielding

Aug 2, 2023
191
Jin Soo Lee, Jeong‑Wook Kim, Jae Hee Lee, Yong Koo Son, Young Bin Kim, Kyoohee Woo, Chanhee Lee, Il‑Doo Kim, Jae Young Seok, Jong Won Yu, Jung Hwan Park, Keon Jae Lee

Optimized Electronic Modification of S-Doped CuO Induced by Oxidative Reconstruction for Coupling Glycerol Electrooxidation with Hydrogen Evolution

Jul 29, 2023
190
Ruo‑Yao Fan, Xue‑Jun Zhai, Wei‑Zhen Qiao, Yu‑Sheng Zhang, Ning Yu, Na Xu, Qian‑Xi Lv, Yong‑Ming Chai, Bin Dong

Vertical 3D Nanostructures Boost Efficient Hydrogen Production Coupled with Glycerol Oxidation Under Alkaline Conditions

Jul 29, 2023
189
Shanlin Li, Danmin Liu, Guowei Wang, Peijie Ma, Xunlu Wang, Jiacheng Wang, Ruguang Ma

Air-Stable Binary Hydrated Eutectic Electrolytes with Unique Solvation Structure for Rechargeable Aluminum-Ion Batteries

Jul 29, 2023
188
Pengyu Meng, Jian Huang, Zhaohui Yang, Min Jiang, Yibo Wang, Wei Zhang, Jiao Zhang, Baode Sun, Chaopeng Fu

Immobilization of Oxyanions on the Reconstructed Heterostructure Evolved from a Bimetallic Oxysulfide for the Promotion of Oxygen Evolution Reaction

Jul 29, 2023
186
Kai Yu, Hongyuan Yang, Hao Zhang, Hui Huang, Zhaowu Wang, Zhenhui Kang, Yang Liu, Prashanth W. Menezes, Ziliang Chen

Ultrafine Vacancy-Rich Nb2O5 Semiconductors Confined in Carbon Nanosheets Boost Dielectric Polarization for High-Attenuation Microwave Absorption

Jul 14, 2023
183
Zhe Su, Shan Yi, Wanyu Zhang, Xiaxi Xu, Yayun Zhang, Shenghu Zhou, Bo Niu, Donghui Long

Long-Chain Gemini Surfactant-Assisted Blade Coating Enables Large-Area Carbon-Based Perovskite Solar Modules with Record Performance

Jul 14, 2023
182
Yumin Ren, Kai Zhang, Zedong Lin, Xiaozhen Wei, Man Xu, Xianzhen Huang, Haining Chen, Shihe Yang

Superelastic Radiative Cooling Metafabric for Comfortable Epidermal Electrophysiological Monitoring

Jul 13, 2023
181
Jiancheng Dong, Yidong Peng, Yiting Zhang, Yujia Chai, Jiayan Long, Yuxi Zhang, Yan Zhao, Yunpeng Huang, Tianxi Liu

A Generalized Polymer Precursor Ink Design for 3D Printing of Functional Metal Oxides

Jul 13, 2023
180
Hehao Chen, Jizhe Wang, Siying Peng, Dongna Liu, Wei Yan, Xinggang Shang, Boyu Zhang, Yuan Yao, Yue Hui, Nanjia Zhou

Elucidating Ion Transport Phenomena in Sulfide/Polymer Composite Electrolytes for Practical Solid-State Batteries

Jul 13, 2023
179
Kyeong‑Seok Oh, Ji Eun Lee, Yong‑Hyeok Lee, Yi‑Su Jeong, Imanuel Kristanto, Hong‑Seok Min, Sang‑Mo Kim, Young Jun Hong, Sang Kyu Kwak, Sang‑Young Lee

"Three-in-One" Multi-Scale Structural Design of Carbon Fiber-Based Composites for Personal Electromagnetic Protection and Thermal Management

Jul 10, 2023
176
Ming Zhou, Shujuan Tan, Jingwen Wang, Yue Wu, Leilei Liang, Guangbin Ji

Gelation of Hole Transport Layer to Improve the Stability of Perovskite Solar Cells

Jul 10, 2023
175
Ying Zhang, Chenxiao Zhou, Lizhi Lin, Fengtao Pei, Mengqi Xiao, Xiaoyan Yang, Guizhou Yuan, Cheng Zhu, Yu Chen, Qi Chen

Nanofiber Composite Reinforced Organohydrogels for Multifunctional and Wearable Electronics

Jul 7, 2023
174
Jing Wen, Yongchuan Wu, Yuxin Gao, Qin Su, Yuntao Liu, Haidi Wu, Hechuan Zhang, Zhanqi Liu, Hang Yao, Xuewu Huang, Longcheng Tang, Yongqian Shi, Pingan Song, Huaiguo Xue, Jiefeng Gao

Highly Reversible Zn Metal Anodes Enabled by Increased Nucleation Overpotential

Jul 6, 2023
171
Zhengqiang Hu, Fengling Zhang, Anbin Zhou, Xin Hu, Qiaoyi Yan, Yuhao Liu, Faiza Arshad, Zhujie Li, Renjie Chen, Feng Wu, Li Li

A Thermochromic, Viscoelastic Nacre-like Nanocomposite for the Smart Thermal Management of Planar Electronics

Jul 5, 2023
170
Jiemin Wang, Tairan Yang, Zequn Wang, Xuhui Sun, Meng An, Dan Liu, Changsheng Zhao, Gang Zhang, Weiwei Lei

Tuning Active Metal Atomic Spacing by Filling of Light Atoms and Resulting Reversed Hydrogen Adsorption-Distance Relationship for Efficient Catalysis

Jul 3, 2023
168
Ding Chen, Ruihu Lu, Ruohan Yu, Hongyu Zhao, Dulan Wu, Youtao Yao, Kesong Yu, Jiawei Zhu, Pengxia Ji, Zonghua Pu, Zongkui Kou, Jun Yu, Jinsong Wu, Shichun Mu

Synergistic Effect of Dual-Doped Carbon on Mo2C Nanocrystals Facilitates Alkaline Hydrogen Evolution

Jul 3, 2023
166
Min Zhou, Xiaoli Jiang, Weijie Kong, Hangfei Li, Fei Lu, Xin Zhou, Yagang Zhang

Crystallization and Orientation Modulation Enable Highly Efficient Doctor-Bladed Perovskite Solar Cells

Jun 29, 2023
164
Jianhui Chang, Erming Feng, Hengyue Li, Yang Ding, Caoyu Long, Yuanji Gao, Yingguo Yang, Chenyi Yi, Zijian Zheng, Junliang Yang

In Situ Iodide Passivation Toward Efficient CsPbI3 Perovskite Quantum Dot Solar Cells

Jun 29, 2023
163
Junwei Shi, Ben Cohen‑Kleinstein, Xuliang Zhang, Chenyu Zhao, Yong Zhang, Xufeng Ling, Junjun Guo, Doo‑Hyun Ko, Baomin Xu, Jianyu Yuan, Wanli Ma

Dual-Ion Co-Regulation System Enabling High-Performance Electrochemical Artificial Yarn Muscles with Energy-Free Catch States

Jun 29, 2023
162
Ming Ren, Lizhong Dong, Xiaobo Wang, Yuxin Li, Yueran Zhao, Bo Cui, Guang Yang, Wei Li, Xiaojie Yuan, Tao Zhou, Panpan Xu, Xiaona Wang, Jiangtao Di, Qingwen Li

Efficient CO2 Reduction to Formate on CsPbI3 Nanocrystals Wrapped with Reduced Graphene Oxide

Jun 29, 2023
161
Minh Tam Hoang, Chen Han, Zhipeng Ma, Xin Mao, Yang Yang, Sepideh Sadat Madani, Paul Shaw, Yongchao Yang, Lingyi Peng, Cui Ying Toe, Jian Pan, Rose Amal, Aijun Du, Tuquabo Tesfamichael, Zhaojun Han, Hongxia Wang

Quasi-Three-Dimensional Cyclotriphosphazene-Based Covalent Organic Framework Nanosheet for Efficient Oxygen Reduction

Jun 29, 2023
159
Jianhong Chang, Cuiyan Li, Xiaoxia Wang, Daohao Li, Jie Zhang, Xiaoming Yu, Hui Li, Xiangdong Yao, Valentin Valtchev, Shilun Qiu, Qianrong Fang

Engineering Spin States of Isolated Copper Species in a Metal–Organic Framework Improves Urea Electrosynthesis

Jun 21, 2023
158
Yuhang Gao, Jingnan Wang, Yijun Yang, Jian Wang, Chuang Zhang, Xi Wang, Jiannian Yao

Hierarchical Interconnected NiMoN with Large Specific Surface Area and High Mechanical Strength for Efficient and Stable Alkaline Water/Seawater Hydrogen Evolution

Jun 19, 2023
157
Minghui Ning, Yu Wang, Libo Wu, Lun Yang, Zhaoyang Chen, Shaowei Song, Yan Yao, Jiming Bao, Shuo Chen, Zhifeng Ren

Synergistic Optimization of Buried Interface by Multifunctional Organic–Inorganic Complexes for Highly Efficient Planar Perovskite Solar Cells

Jun 19, 2023
156
Heng Liu, Zhengyu Lu, Weihai Zhang, Hongkang Zhou, Yu Xia, Yueqing Shi, Junwei Wang, Rui Chen, Haiping Xia, Hsing‑Lin Wang

Heteroatom-Induced Accelerated Kinetics on Nickel Selenide for Highly Efficient Hydrazine-Assisted Water Splitting and Zn-Hydrazine Battery

Jun 19, 2023
155
Hao‑Yu Wang, Lei Wang, Jin‑Tao Ren, Wen‑Wen Tian, Ming‑Lei Sun, Zhong‑Yong Yuan

A Bilayer High-Temperature Dielectric Film with Superior Breakdown Strength and Energy Storage Density

Jun 8, 2023
154
Jiang‑Bo Ping, Qi‑Kun Feng, Yong‑Xin Zhang, Xin‑Jie Wang, Lei Huang, Shao‑Long Zhong, Zhi‑Min Dang

Tailoring Food Biopolymers into Biogels for Regenerative Wound Healing and Versatile Skin Bioelectronics

Jun 7, 2023
153
Qiankun Zeng, Qiwen Peng, Fangbing Wang, Guoyue Shi, Hossam Haick, Min Zhang

Boosting Interfacial Polarization Through Heterointerface Engineering in MXene/Graphene Intercalated-Based Microspheres for Electromagnetic Wave Absorption

Jun 7, 2023
152
Ge Wang, Changfeng Li, Diana Estevez, Peng Xu, Mengyue Peng, Huijie Wei, Faxiang Qin

Novel Bilayer-Shelled N, O-Doped Hollow Porous Carbon Microspheres as High Performance Anode for Potassium-Ion Hybrid Capacitors

Jun 7, 2023
151
Zhen Pan, Yong Qian, Yang Li, Xiaoning Xie, Ning Lin, Yitai Qian

Outstanding Humidity Chemiresistors Based on Imine-Linked Covalent Organic Framework Films for Human Respiration Monitoring

Jun 7, 2023
149
Xiyu Chen, Lingwei Kong, Jaafar Abdul‑Aziz Mehrez, Chao Fan, Wenjing Quan, Yongwei Zhang, Min Zeng, Jianhua Yang, Nantao Hu, Yanjie Su, Hao Wei, Zhi Yang

Engineer Nanoscale Defects into Selective Channels: MOF-Enhanced Li+ Separation by Porous Layered Double Hydroxide Membrane

Jun 7, 2023
147
Yahua Lu, Rongkun Zhou, Naixin Wang, Yuye Yang, Zilong Zheng, Miao Zhang, Quan‑Fu An, Jiayin Yuan

Tetris-Style Stacking Process to Tailor the Orientation of Carbon Fiber Scaffolds for Efficient Heat Dissipation

Jun 7, 2023
146
Shida Han, Yuan Ji, Qi Zhang, Hong Wu, Shaoyun Guo, Jianhui Qiu, Fengshun Zhang

Electrochemically Grown Ultrathin Platinum Nanosheet Electrodes with Ultralow Loadings for Energy-Saving and Industrial-Level Hydrogen Evolution

Jun 3, 2023
144
Lei Ding, Zhiqiang Xie, Shule Yu, Weitian Wang, Alexander Y. Terekhov, Brian K. Canfield, Christopher B. Capuano, Alex Keane, Kathy Ayers, David A. Cullen, Feng‑Yuan Zhang

PtNi-W/C with Atomically Dispersed Tungsten Sites Toward Boosted ORR in Proton Exchange Membrane Fuel Cell Devices

Jun 2, 2023
143
Huawei Wang, Jialong Gao, Changli Chen, Wei Zhao, Zihou Zhang, Dong Li, Ying Chen, Chenyue Wang, Cheng Zhu, Xiaoxing Ke, Jiajing Pei, Juncai Dong, Qi Chen, Haibo Jin, Maorong Chai, Yujing Li

Oxidative Molecular Layer Deposition Tailoring Eco-Mimetic Nanoarchitecture to Manipulate Electromagnetic Attenuation and Self-Powered Energy Conversion

May 31, 2023
142
Jin‑Cheng Shu, Yan‑Lan Zhang, Yong Qin, Mao‑Sheng Cao

Swarming Responsive Photonic Nanorobots for Motile-Targeting Microenvironmental Mapping and Mapping-Guided Photothermal Treatment

May 29, 2023
141
Luolin Li, Zheng Yu, Jianfeng Liu, Manyi Yang, Gongpu Shi, Ziqi Feng, Wei Luo, Huiru Ma, Jianguo Guan, Fangzhi Mou

All-Polymer Solar Cells and Photodetectors with Improved Stability Enabled by Terpolymers Containing Antioxidant Side Chains

May 29, 2023
140
Chunyang Zhang, Ao Song, Qiri Huang, Yunhao Cao, Zuiyi Zhong, Youcai Liang, Kai Zhang, Chunchen Liu, Fei Huang, Yong Cao

Biological Tissue-Inspired Ultrasoft, Ultrathin, and Mechanically Enhanced Microfiber Composite Hydrogel for Flexible Bioelectronics

May 28, 2023
139
Qiang Gao, Fuqin Sun, Yue Li, Lianhui Li, Mengyuan Liu, Shuqi Wang, Yongfeng Wang, Tie Li, Lin Liu, Simin Feng, Xiaowei Wang, Seema Agarwal, Ting Zhang

Highly Efficient and Stable FAPbI3 Perovskite Solar Cells and Modules Based on Exposure of the (011) Facet

May 28, 2023
138
Kai Zhang, Bin Ding, Chenyue Wang, Pengju Shi, Xianfu Zhang, Cheng Liu, Yi Yang, Xingyu Gao, Rui Wang, Li Tao, Keith G. Brooks, Songyuan Dai, Paul J. Dyson, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Yong Ding

Construction of Self-Assembly Based Tunable Absorber: Lightweight, Hydrophobic and Self-Cleaning Properties

May 28, 2023
137
Zehua Zhou, Qianqian Zhu, Yue Liu, Yan Zhang, Zirui Jia, Guanglei Wu

Organic Optoelectronic Synapses for Sound Perception

May 24, 2023
133
Yanan Wei, Youxing Liu, Qijie Lin, Tianhua Liu, Song Wang, Hao Chen, Congqi Li, Xiaobin Gu, Xin Zhang, Hui Huang

Metal-Free 2D/2D van der Waals Heterojunction Based on Covalent Organic Frameworks for Highly Efficient Solar Energy Catalysis

May 22, 2023
132
Ge Yan, Xiaodong Sun, Yu Zhang, Hui Li, Hongwei Huang, Baohua Jia, Dawei Su, Tianyi Ma

Green Fabrication of Freestanding Piezoceramic Films for Energy Harvesting and Virus Detection

May 20, 2023
131
Shiyuan Liu, Junchen Liao, Xin Huang, Zhuomin Zhang, Weijun Wang, Xuyang Wang, Yao Shan, Pengyu Li, Ying Hong, Zehua Peng, Xuemu Li, Bee Luan Khoo, Johnny C. Ho, Zhengbao Yang

Engineering Multi-field-coupled Synergistic Ion Transport System Based on the Heterogeneous Nanofluidic Membrane for High-Efficient Lithium Extraction

May 20, 2023
130
Lin Fu, Yuhao Hu, Xiangbin Lin, Qingchen Wang, Linsen Yang, Weiwen Xin, Shengyang Zhou, Yongchao Qian, Xiang‑Yu Kong, Lei Jiang, Liping Wen

Improved Plasmonic Hot-Electron Capture in Au Nanoparticle/Polymeric Carbon Nitride by Pt Single Atoms for Broad-Spectrum Photocatalytic H2 Evolution

May 20, 2023
129
Manyi Gao, Fenyang Tian, Xin Zhang, Zhaoyu Chen, Weiwei Yang, Yongsheng Yu

Aqueous Zinc Batteries with Ultra-Fast Redox Kinetics and High Iodine Utilization Enabled by Iron Single Atom Catalysts

May 20, 2023
126
Xueya Yang, Huiqing Fan, Fulong Hu, Shengmei Chen, Kang Yan, Longtao Ma

Self-Generated Buried Submicrocavities for High-Performance Near-Infrared Perovskite Light-Emitting Diode

May 15, 2023
125
Jiong Li, Chenghao Duan, Qianpeng Zhang, Chang Chen, Qiaoyun Wen, Minchao Qin, Christopher C. S. Chan, Shibing Zou, Jianwu Wei, Zuo Xiao, Chuantian Zuo, Xinhui Lu, Kam Sing Wong, Zhiyong Fan, Keyou Yan

Atomically Dispersed Dual-Metal Sites Showing Unique Reactivity and Dynamism for Electrocatalysis

May 1, 2023
120
Jun‑Xi Wu, Wen‑Xing Chen, Chun‑Ting He, Kai Zheng, Lin‑Ling Zhuo, Zhen‑Hua Zhao, Jie‑Peng Zhang

Phase Regulation and Defect Passivation Enabled by Phosphoryl Chloride Molecules for Efficient Quasi-2D Perovskite Light-Emitting Diodes

May 1, 2023
119
Mingliang Li, Yaping Zhao, Jia Guo, Xiangqian Qin, Qin Zhang, Chengbo Tian, Peng Xu, Yuqing Li, Wanjia Tian, Xiaojia Zheng, Guichuan Xing, Wen‑Hua Zhang, Zhanhua Wei

Interface Engineering of Fe7S8/FeS2 Heterostructure in situ Encapsulated into Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes for High Power Sodium-Ion Batteries

Apr 30, 2023
118
Penghao Song, Jian Yang, Chengyin Wang, Tianyi Wang, Hong Gao, Guoxiu Wang, Jiabao Li

Hole-Transport Management Enables 23%-Efficient and Stable Inverted Perovskite Solar Cells with 84% Fill Factor

Apr 30, 2023
117
Liming Liu, Yajie Ma, Yousheng Wang, Qiaoyan Ma, Zixuan Wang, Zigan Yang, Meixiu Wan, Tahmineh Mahmoudi, Yoon‑Bong Hahn, Yaohua Mai

Wetting of MXenes and Beyond

Apr 30, 2023
116
Massoud Malaki, Rajender S. Varma

A General Strategy for Ordered Carrier Transport of Quasi-2D and 3D Perovskite Films for Giant Self-Powered Photoresponse and Ultrahigh Stability

Apr 30, 2023
115
Fei Zhu, Gang Lian, Deliang Cui, Qilong Wang, Haohai Yu, Huaijin Zhang, Qingbo Meng, Ching‑Ping Wong

Mixed Cations Enabled Combined Bulk and Interfacial Passivation for Efficient and Stable Perovskite Solar Cells

Apr 30, 2023
114
Pengfei Wu, Shirong Wang, Jin Hyuck Heo, Hongli Liu, Xihan Chen, Xianggao Li, Fei Zhang

A Rational Design of Metal–Organic Framework Nanozyme with High-Performance Copper Active Centers for Alleviating Chemical Corneal Burns

Apr 30, 2023
112
Yonghua Tang, Yi Han, Jiachen Zhao, Yufei Lv, Chaoyu Fan, Lan Zheng, Zhisen Zhang, Zuguo Liu, Cheng Li, Youhui Lin

Efficient Semi-Transparent Wide-Bandgap Perovskite Solar Cells Enabled by Pure-Chloride 2D-Perovskite Passivation

Apr 30, 2023
111
Liu Yang, Yongbin Jin, Zheng Fang, Jinyan Zhang, Ziang Nan, Lingfang Zheng, Huihu Zhuang, Qinghua Zeng, Kaikai Liu, Bingru Deng, Huiping Feng, Yujie Luo, Chengbo Tian, Changcai Cui, Liqiang Xie, Xipeng Xu, Zhanhua Wei

Identification of Dynamic Active Sites Among Cu Species Derived from MOFs@CuPc for Electrocatalytic Nitrate Reduction Reaction to Ammonia

Apr 30, 2023
110
Xue‑Yang Ji, Ke Sun, Zhi‑Kun Liu, Xinghui Liu, Weikang Dong, Xintao Zuo, Ruiwen Shao, Jun Tao

Self-Assembled Porous-Reinforcement Microstructure-Based Flexible Triboelectric Patch for Remote Healthcare

Apr 18, 2023
109
Hao Lei, Haifeng Ji, Xiaohan Liu, Bohan Lu, Linjie Xie, Eng Gee Lim, Xin Tu, Yina Liu, Peixuan Zhang, Chun Zhao, Xuhui Sun, Zhen Wen

Progression in the Oxidation Stability of MXenes

Apr 18, 2023
108
Razium A. Soomro, Peng Zhang, Baomin Fan, Yi Wei, Bin Xu

Regulating the Solvation Structure of Li+ Enables Chemical Prelithiation of Silicon-Based Anodes Toward High-Energy Lithium-Ion Batteries

Apr 18, 2023
107
Wenjie He, Hai Xu, Zhijie Chen, Jiang Long, Jing Zhang, Jiangmin Jiang, Hui Dou, Xiaogang Zhang

Regulating the Electrical and Mechanical Properties of TaS2 Films via van der Waals and Electrostatic Interaction for High Performance Electromagnetic Interference Shielding

Apr 18, 2023
106
Fukang Deng, Jianhong Wei, Yadong Xu, Zhiqiang Lin, Xi Lu, Yan‑Jun Wan, Rong Sun, Ching‑Ping Wong, Yougen Hu

Anion Defects Engineering of Ternary Nb-Based Chalcogenide Anodes Toward High-Performance Sodium-Based Dual-Ion Batteries

Apr 15, 2023
104
Yangjie Liu, Min Qiu, Xiang Hu, Jun Yuan, Weilu Liao, Liangmei Sheng, Yuhua Chen, Yongmin Wu, Hongbing Zhan, Zhenhai Wen

Antimony Potassium Tartrate Stabilizes Wide-Bandgap Perovskites for Inverted 4-T All-Perovskite Tandem Solar Cells with Efficiencies over 26%

Apr 14, 2023
103
Xuzhi Hu, Jiashuai Li, Chen Wang, Hongsen Cui, Yongjie Liu, Shun Zhou, Hongling Guan, Weijun Ke, Chen Tao, Guojia Fang

Skin-Inspired Ultra-Tough Supramolecular Multifunctional Hydrogel Electronic Skin for Human–Machine Interaction

Apr 13, 2023
102
Kun Chen, Kewei Liang, He Liu, Ruonan Liu, Yiying Liu, Sijia Zeng, Ye Tian

Ion–Electron Coupling Enables Ionic Thermoelectric Material with New Operation Mode and High Energy Density

Apr 13, 2023
101
Yongjie He, Shaowei Li, Rui Chen, Xu Liu, George Omololu Odunmbaku, Wei Fang, Xiaoxue Lin, Zeping Ou, Qianzhi Gou, Jiacheng Wang, Nabonswende Aida Nadege Ouedraogo, Jing Li, Meng Li, Chen Li, Yujie Zheng, Shanshan Chen, Yongli Zhou, Kuan Sun

Nanocellulose-Assisted Construction of Multifunctional MXene-Based Aerogels with Engineering Biomimetic Texture for Pressure Sensor and Compressible Electrode

Apr 10, 2023
98
Ting Xu, Qun Song, Kun Liu, Huayu Liu, Junjie Pan, Wei Liu, Lin Dai, Meng Zhang, Yaxuan Wang, Chuanling Si, Haishun Du, Kai Zhang

Enhancing Hydrophilicity of Thick Electrodes for High Energy Density Aqueous Batteries

Apr 10, 2023
97
Jungeun Lee, Hyeonsoo Lee, Cheol Bak, Youngsun Hong, Daeha Joung, Jeong Beom Ko, Yong Min Lee, Chanhoon Kim

Duplex Interpenetrating-Phase FeNiZn and FeNi3 Heterostructure with Low-Gibbs Free Energy Interface Coupling for Highly Efficient Overall Water Splitting

Apr 10, 2023
95
Qiuxia Zhou, Caixia Xu, Jiagang Hou, Wenqing Ma, Tianzhen Jian, Shishen Yan, Hong Liu

Self-Supporting Nanoporous Copper Film with High Porosity and Broadband Light Absorption for Efficient Solar Steam Generation

Apr 10, 2023
94
Bin Yu, Yan Wang, Ying Zhang, Zhonghua Zhang

Solid Additive-Assisted Layer-by-Layer Processing for 19% Efficiency Binary Organic Solar Cells

Apr 10, 2023
92
Guanyu Ding, Tianyi Chen, Mengting Wang, Xinxin Xia, Chengliang He, Xiangjun Zheng, Yaokai Li, Di Zhou, Xinhui Lu, Lijian Zuo, Zhikang Xu, Hongzheng Chen

Ionic Liquid Assisted Imprint for Efficient and Stable Quasi-2D Perovskite Solar Cells with Controlled Phase Distribution

Apr 7, 2023
91
Haibin Peng, Dengxue Li, Zongcai Li, Zhi Xing, Xiaotian Hu, Ting Hu, Yiwang Chen

Linearly Polarization-Sensitive Perovskite Photodetectors

Apr 7, 2023
90
Jie Sun, Liming Ding

Highly Ordered Thermoplastic Polyurethane/Aramid Nanofiber Conductive Foams Modulated by Kevlar Polyanion for Piezoresistive Sensing and Electromagnetic Interference Shielding

Apr 7, 2023
88
Kunpeng Qian, Jianyu Zhou, Miao Miao, Hongmin Wu, Sineenat Thaiboonrod, Jianhui Fang, Xin Feng

Screen-Printable Functional Nanomaterials for Flexible and Wearable Single-Enzyme-Based Energy-Harvesting and Self-Powered Biosensing Devices

Mar 31, 2023
85
Kornautchaya Veenuttranon, Kanyawee Kaewpradub, Itthipon Jeerapan

Trace Amounts of Triple-Functional Additives Enable Reversible Aqueous Zinc-Ion Batteries from a Comprehensive Perspective

Mar 31, 2023
81
Ruwei Chen, Wei Zhang, Quanbo Huang, Chaohong Guan, Wei Zong, Yuhang Dai, Zijuan Du, Zhenyu Zhang, Jianwei Li, Fei Guo, Xuan Gao, Haobo Dong, Jiexin Zhu, Xiaohui Wang, Guanjie He

Monolayer MoS2 Fabricated by In Situ Construction of Interlayer Electrostatic Repulsion Enables Ultrafast Ion Transport in Lithium-Ion Batteries

Mar 31, 2023
80
Meisheng Han, Yongbiao Mu, Jincong Guo, Lei Wei, Lin Zeng, Tianshou Zhao

Self-Healing Liquid Metal Magnetic Hydrogels for Smart Feedback Sensors and High-Performance Electromagnetic Shielding

Mar 31, 2023
79
Biao Zhao, Zhongyi Bai, Hualiang Lv, Zhikai Yan, Yiqian Du, Xiaoqin Guo, Jincang Zhang, Limin Wu, Jiushuai Deng, David Wei Zhang, Renchao Che

Sulfide-Based All-Solid-State Lithium–Sulfur Batteries: Challenges and Perspectives

Mar 28, 2023
75
Xinxin Zhu, Liguang Wang, Zhengyu Bai, Jun Lu, Tianpin Wu

All-Solid-State Thin-Film Lithium-Sulfur Batteries

Mar 27, 2023
73
Renming Deng, Bingyuan Ke, Yonghui Xie, Shoulin Cheng, Congcong Zhang, Hong Zhang, Bingan Lu, Xinghui Wang

Mechanoluminescent-Triboelectric Bimodal Sensors for Self-Powered Sensing and Intelligent Control

Mar 24, 2023
72
Bo Zhou, Jize Liu, Xin Huang, Xiaoyan Qiu, Xin Yang, Hong Shao, Changyu Tang, Xinxing Zhang

Fibrous MXene Aerogels with Tunable Pore Structures for High-Efficiency Desalination of Contaminated Seawater

Mar 21, 2023
71
Fan Wu, Siyu Qiang, Xiao‑Dong Zhu, Wenling Jiao, Lifang Liu, Jianyong Yu, Yi‑Tao Liu, Bin Ding

Two-Terminal Lithium-Mediated Artificial Synapses with Enhanced Weight Modulation for Feasible Hardware Neural Networks

Mar 21, 2023
69
Ji Hyun Baek, Kyung Ju Kwak, Seung Ju Kim, Jaehyun Kim, Jae Young Kim, In Hyuk Im, Sunyoung Lee, Kisuk Kang, Ho Won Jang

Dual-Functional Lithiophilic/Sulfiphilic Binary-Metal Selenide Quantum Dots Toward High-Performance Li–S Full Batteries

Mar 15, 2023
67
Youzhang Huang, Liang Lin, Yinggan Zhang, Lie Liu, Baisheng Sa, Jie Lin, Laisen Wang, Dong‑Liang Peng, Qingshui Xie

Large Energy Capacitive High-Entropy Lead-Free Ferroelectrics

Mar 10, 2023
65
Liang Chen, Huifen Yu, Jie Wu, Shiqing Deng, Hui Liu, Lifeng Zhu, He Qi, Jun Chen

Fibrous Aerogels with Tunable Superwettability for High-Performance Solar-Driven Interfacial Evaporation

Mar 10, 2023
64
Chengjian Xu, Mengyue Gao, Xiaoxiao Yu, Junyan Zhang, Yanhua Cheng, Meifang Zhu

Single-Phase Ternary Compounds with a Disordered Lattice and Liquid Metal Phase for High-Performance Li-Ion Battery Anodes

Mar 10, 2023
63
Yanhong Li, Lei Zhang, Hung‑Yu Yen, Yucun Zhou, Gun Jang, Songliu Yuan, Jeng‑Han Wang, Peixun Xiong, Meilin Liu, Ho Seok Park, Wenwu Li

Boosting Pseudocapacitive Behavior of Supercapattery Electrodes by Incorporating a Schottky Junction for Ultrahigh Energy Density

Mar 10, 2023
62
Selvaraj Seenivasan, Kyu In Shim, Chaesung Lim, Thangavel Kavinkumar, Amarnath T. Sivagurunathan, Jeong Woo Han, Do‑Heyoung Kim

Flexible Large-Area Graphene Films of 50–600 nm Thickness with High Carrier Mobility

Mar 3, 2023
61
Shiyu Luo, Li Peng, Yangsu Xie, Xiaoxue Cao, Xiao Wang, Xiaoting Liu, Tingting Chen, Zhanpo Han, Peidong Fan, Haiyan Sun, Ying Shen, Fan Guo, Yuxing Xia, Kaiwen Li, Xin Ming, Chao Gao

Bioinspired All-Fibrous Directional Moisture-Wicking Electronic Skins for Biomechanical Energy Harvesting and All-Range Health Sensing

Mar 2, 2023
60
Chuanwei Zhi, Shuo Shi, Shuai Zhang, Yifan Si, Jieqiong Yang, Shuo Meng, Bin Fei, Jinlian Hu

Stress and Strain in Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells

Mar 2, 2023
59
Kong Liu, Zhijie Wang, Shengchun Qu, Liming Ding

One-Step Gas–Solid-Phase Diffusion-Induced Elemental Reaction for Bandgap-Tunable CuaAgm1Bim2In/CuI Thin Film Solar Cells

Mar 2, 2023
58
Erchuang Fan, Manying Liu, Kangni Yang, Siyu Jiang, Bingxin Li, Dandan Zhao, Yanru Guo, Yange Zhang, Peng Zhang, Chuantian Zuo, Liming Ding, Zhi Zheng

Quasi-Solid Electrolyte Interphase Boosting Charge and Mass Transfer for Dendrite-Free Zinc Battery

Feb 28, 2023
56
Xueer Xu, Yifei Xu, Jingtong Zhang, Yu Zhong, Zhongxu Li, Huayu Qiu, Hao Bin Wu, Jie Wang, Xiuli Wang, Changdong Gu, Jiangping Tu

An Air-Rechargeable Zn Battery Enabled by Organic–Inorganic Hybrid Cathode

Feb 16, 2023
53
Junjie Shi, Ke Mao, Qixiang Zhang, Zunyu Liu, Fei Long, Li Wen, Yixin Hou, Xinliang Li, Yanan Ma, Yang Yue, Luying Li, Chunyi Zhi, Yihua Gao

Ultrasensitive and Highly Stretchable Multiple-Crosslinked Ionic Hydrogel Sensors with Long-Term Stability

Feb 15, 2023
51
Jin‑Young Yu, Seung Eon Moon, Jeong Hun Kim, Seong Min Kang

Engineering HOF-Based Mixed-Matrix Membranes for Efficient CO2 Separation

Feb 14, 2023
50
Yuhan Wang, Yanxiong Ren, Yu Cao, Xu Liang, Guangwei He, Hanze Ma, Hongliang Dong, Xiao Fang, Fusheng Pan, Zhongyi Jiang

Pushing the Electrochemical Performance Limits of Polypyrrole Toward Stable Microelectronic Devices

Feb 13, 2023
49
Muhammad Tahir, Liang He, Lihong Li, Yawei Cao, Xiaoxia Yu, Zehua Lu, Xiaoqiao Liao, Zeyu Ma, Yanlin Song

Mutual Self-Regulation of d-Electrons of Single Atoms and Adjacent Nanoparticles for Bifunctional Oxygen Electrocatalysis and Rechargeable Zinc-Air Batteries

Feb 11, 2023
48
Sundaram Chandrasekaran, Rong Hu, Lei Yao, Lijun Sui, Yongping Liu, Amor Abdelkader, Yongliang Li, Xiangzhong Ren, Libo Deng

Inducing Fe 3d Electron Delocalization and Spin-State Transition of FeN4 Species Boosts Oxygen Reduction Reaction for Wearable Zinc–Air Battery

Feb 10, 2023
47
Shengmei Chen, Xiongyi Liang, Sixia Hu, Xinliang Li, Guobin Zhang, Shuyun Wang, Longtao Ma, Chi‑Man Lawrence Wu, Chunyi Zhi, Juan Antonio Zapien

3D Printed Integrated Gradient-Conductive MXene/CNT/Polyimide Aerogel Frames for Electromagnetic Interference Shielding with Ultra-Low Reflection

Feb 8, 2023
45
Tiantian Xue, Yi Yang, Dingyi Yu, Qamar Wali, Zhenyu Wang, Xuesong Cao, Wei Fan, Tianxi Liu

Correction to: Double Layer Composite Electrode Strategy for Efficient Perovskite Solar Cells with Excellent Reverse-Bias Stability

Feb 1, 2023
43
Chaofan Jiang, Junjie Zhou, Hang Li, Liguo Tan, Minghao Li, Wolfgang Tress, Liming Ding, Michael Grätzel, Chenyi Yi

Defect Engineering of Disordered Carbon Anodes with Ultra-High Heteroatom Doping Through a Supermolecule-Mediated Strategy for Potassium-Ion Hybrid Capacitors

Jan 27, 2023
41
Lei Zhao, Shirong Sun, Jinxin Lin, Lei Zhong, Liheng Chen, Jing Guo, Jian Yin, Husam N. Alshareef, Xueqing Qiu, Wenli Zhang

3D Artificial Array Interface Engineering Enabling Dendrite-Free Stable Zn Metal Anode

Jan 17, 2023
37
Jianbin Ruan, Dingtao Ma, Kefeng Ouyang, Sicheng Shen, Ming Yang, Yanyi Wang, Jinlai Zhao, Hongwei Mi, Peixin Zhang

Molecular Engineering Design for High-Performance Aqueous Zinc-Organic Battery

Jan 13, 2023
36
Tianjiang Sun, Weijia Zhang, Qingshun Nian, Zhanliang Tao

An Electrochromic Nickel Phosphate Film for Large-Area Smart Window with Ultra-Large Optical Modulation

Jan 11, 2023
34
Pengyang Lei, Jinhui Wang, Yi Gao, Chengyu Hu, Siyu Zhang, Xingrui Tong, Zhuanpei Wang, Yuanhao Gao, Guofa Cai

Lithium Hexamethyldisilazide Endows Li||NCM811 Battery with Superior Performance

Jan 9, 2023
33
Junda Huang, Yaxiong Yang, Yanxia Liu, Jianmin Ma

Ultrafast Synthesis of Metal-Layered Hydroxides in a Dozen Seconds for High-Performance Aqueous Zn (Micro-) Battery

Jan 9, 2023
32
Xiangyang Li, Fangshuai Chen, Bo Zhao, Shaohua Zhang, Xiaoyu Zheng, Ying Wang, Xuting Jin, Chunlong Dai, Jiaqi Wang, Jing Xie, Zhipan Zhang, Yang Zhao

Flexible, Highly Thermally Conductive and Electrically Insulating Phase Change Materials for Advanced Thermal Management of 5G Base Stations and Thermoelectric Generators

Jan 9, 2023
31
Ying Lin, Qi Kang, Yijie Liu, Yingke Zhu, Pingkai Jiang, Yiu‑Wing Mai, Xingyi Huang

Etching-Induced Surface Reconstruction of NiMoO4 for Oxygen Evolution Reaction

Jan 9, 2023
30
Jinli Zhu, Jinmei Qian, Xuebing Peng, Baori Xia, Daqiang Gao

A Thermoregulatory Flexible Phase Change Nonwoven for All-Season High-Efficiency Wearable Thermal Management

Jan 4, 2023
29
Hanqing Liu, Feng Zhou, Xiaoyu Shi, Keyan Sun, Yan Kou, Pratteek Das, Yangeng Li, Xinyu Zhang, Srikanth Mateti, Ying Chen, Zhong‑Shuai Wu, Quan Shi

Aerophilic Triphase Interface Tuned by Carbon Dots Driving Durable and Flexible Rechargeable Zn-Air Batteries

Jan 3, 2023
28
Kuixing Ding, Yu Ye, Jiugang Hu, Liming Zhao, Wei Jin, Jia Luo, Shan Cai, Baicheng Weng, Guoqiang Zou, Hongshuai Hou, Xiaobo Ji

A Self-Powered, Highly Embedded and Sensitive Tribo-Label-Sensor for the Fast and Stable Label Printer

Dec 31, 2022
27
Xindan Hui, Zhongjie Li, Lirong Tang, Jianfeng Sun, Xingzhe Hou, Jie Chen, Yan Peng, Zhiyi Wu, Hengyu Guo

3D Interconnected Honeycomb-Like Multifunctional Catalyst for Zn–Air Batteries

Dec 31, 2022
26
Tianxu Jin, Junli Nie, Mei Dong, Binling Chen, Jun Nie, Guiping Ma

Bending Resistance Covalent Organic Framework Superlattice: “Nano-Hourglass”-Induced Charge Accumulation for Flexible In-Plane Micro-Supercapacitors

Dec 30, 2022
25
Xiaoyang Xu, Zhenni Zhang, Rui Xiong, Guandan Lu, Jia Zhang, Wang Ning, Shuozhen Hu, Qingliang Feng, Shanlin Qiao

An Amorphous Anode for Proton Battery

Dec 30, 2022
24
Huan Liu, Xiang Cai, Xiaojuan Zhi, Shuanlong Di, Boyin Zhai, Hongguan Li, Shulan Wang, Li Li

4-Terminal Inorganic Perovskite/Organic Tandem Solar Cells Offer 22% Efficiency

Dec 29, 2022
23
Ling Liu, Hanrui Xiao, Ke Jin, Zuo Xiao, Xiaoyan Du, Keyou Yan, Feng Hao, Qinye Bao, Chenyi Yi, Fangyang Liu, Wentao Wang, Chuantian Zuo, Liming Ding

Graphene Bridge Heterostructure Devices for Negative Differential Transconductance Circuit Applications

Dec 29, 2022
22
Minjong Lee, Tae Wook Kim, Chang Yong Park, Kimoon Lee, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Min‑gu Kim, Do Kyung Hwang, Young Tack Lee

Additive-Driven Interfacial Engineering of Aluminum Metal Anode for Ultralong Cycling Life

Dec 29, 2022
21
Sonal Kumar, Prasad Rama, Gaoliang Yang, Wei Ying Lieu, Deviprasath Chinnadurai, Zhi Wei Seh

A Flexible Tribotronic Artificial Synapse with Bioinspired Neurosensory Behavior

Dec 29, 2022
18
Jianhua Zeng, Junqing Zhao, Tianzhao Bu, Guoxu Liu, Youchao Qi, Han Zhou, Sicheng Dong, Chi Zhang

Stabilizing Buried Interface via Synergistic Effect of Fluorine and Sulfonyl Functional Groups Toward Efficient and Stable Perovskite Solar Cells

Dec 29, 2022
17
Cheng Gong, Cong Zhang, Qixin Zhuang, Haiyun Li, Hua Yang, Jiangzhao Chen, Zhigang Zang

Flexible Polydimethylsiloxane Composite with Multi-Scale Conductive Network for Ultra-Strong Electromagnetic Interference Protection

Dec 29, 2022
15
Jie Li, He Sun, Shuang‑Qin Yi, Kang‑Kang Zou, Dan Zhang, Gan‑Ji Zhong, Ding‑Xiang Yan, Zhong‑Ming Li

Multicomponent Nanoparticles Synergistic One-Dimensional Nanofibers as Heterostructure Absorbers for Tunable and Efficient Microwave Absorption

Dec 15, 2022
13
Chenxi Wang, Yue Liu, Zirui Jia, Wanru Zhao, Guanglei Wu

Double Layer Composite Electrode Strategy for Efficient Perovskite Solar Cells with Excellent Reverse-Bias Stability

Dec 13, 2022
12
Chaofan Jiang, Junjie Zhou, Hang Li, Liguo Tan, Minghao Li, Wolfgang Tress, Liming Ding, Michael Grätzel, Chenyi Yi

Green, Sustainable Architectural Bamboo with High Light Transmission and Excellent Electromagnetic Shielding as a Candidate for Energy-Saving Buildings

Dec 10, 2022
11
Jing Wang, Xinyu Wu, Yajing Wang, Weiying Zhao, Yue Zhao, Ming Zhou, Yan Wu, Guangbin Ji

An In-Situ Formed Tunneling Layer Enriches the Options of Anode for Efficient and Stable Regular Perovskite Solar Cells

Dec 9, 2022
10
Xuesong Lin, Yanbo Wang, Hongzhen Su, Zhenzhen Qin, Ziyang Zhang, Mengjiong Chen, Min Yang, Yan Zhao, Xiao Liu, Xiangqian Shen, Liyuan Han

Ultralow Interfacial Thermal Resistance of Graphene Thermal Interface Materials with Surface Metal Liquefaction

Dec 9, 2022
9
Wen Dai, Xing‑Jie Ren, Qingwei Yan, Shengding Wang, Mingyang Yang, Le Lv, Junfeng Ying, Lu Chen, Peidi Tao, Liwen Sun, Chen Xue, Jinhong Yu, Chengyi Song, Kazuhito Nishimura, Nan Jiang, Cheng‑Te Lin

Transparent, Ultra-Stretching, Tough, Adhesive Carboxyethyl Chitin/Polyacrylamide Hydrogel Toward High-Performance Soft Electronics

Dec 7, 2022
8
Jipeng Zhang, Yang Hu, Lina Zhang, Jinping Zhou, Ang Lu

Hollow Gradient-Structured Iron-Anchored Carbon Nanospheres for Enhanced Electromagnetic Wave Absorption

Dec 6, 2022
7
Cao Wu, Jing Wang, Xiaohang Zhang, Lixing Kang, Xun Cao, Yongyi Zhang, Yutao Niu, Yingying Yu, Huili Fu, Zongjie Shen, Kunjie Wu, Zhenzhong Yong, Jingyun Zou, Bin Wang, Zhou Chen, Zhengpeng Yang, Qingwen Li

Correlating the Interfacial Polar-Phase Structure to the Local Chemistry in Ferroelectric Polymer Nanocomposites by Combined Scanning Probe Microscopy

Dec 6, 2022
5
Jiajie Liang, Shaojie Wang, Zhen Luo, Jing Fu, Jun Hu, Jinliang He, Qi Li

Split-Ring Structured All-Inorganic Perovskite Photodetector Arrays for Masterly Internet of Things

Dec 4, 2022
3
Bori Shi, Pingyang Wang, Jingyun Feng, Chang Xue, Gaojie Yang, Qingwei Liao, Mengying Zhang, Xingcai Zhang, Weijia Wen, Jinbo Wu

Self-Modifying Nanointerface Driving Ultrahigh Bidirectional Thermal Conductivity Boron Nitride-Based Composite Flexible Films

Dec 4, 2022
2
Taoqing Huang, Xinyu Zhang, Tian Wang, Honggang Zhang, Yongwei Li, Hua Bao, Min Chen, Limin Wu

Bioinspired MXene-Based Soft Actuators Exhibiting Angle-Independent Structural Color

Dec 4, 2022
1
Pan Xue, Yuanhao Chen, Yiyi Xu, Cristian Valenzuela, Xuan Zhang, Hari Krishna Bisoyi, Xiao Yang, Ling Wang, Xinhua Xu, Quan Li